Richtlijnen uitgegeven door KCAF

Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) stelt via haar Richtlijnencommissie diverse richtlijnen op en beheert deze. Wij willen deze graag onder uw aandacht brengen. Het gaat om de volgende richtlijnen:

  • Richtlijn Funderingen onder gebouwen d.d. 22-11-2022
  • Richtlijn gedrukte funderingspalen d.d. 16-05-2022
  • Richtlijn Technische Toetsing, Toetsing uitvoeringsmaatregelen en bijbehorende voorwaarden en meerwerkkosten d.d. september 2017

Deze richtlijnen zijn gratis te downloaden via onze website.

2024-02-07T21:52:15+01:007, februari, 2024|Educatie, Kennis voor professionals, Opleidingen|