Subsidie voor vervolgonderzoek conserveren grenen houten funderingspalen

Het Ministerie van BZK verstrekt 50.000 euro subsidie voor het vervolgonderzoek naar methoden om grenen houten funderingspalen te conserveren.

Grenen houten funderingspalen zijn door de open structuur van het hout vatbaar voor aantasting door bacteriën. In 2017 zocht Stichting Hout Research in opdracht van het KCAF naar methoden om de palen te conserveren om zo de aantasting te remmen of zelfs te stoppen. Het onderzoek leverde twee hoopgevende aanknopingspunten op die verder onderzocht moeten worden. Ten eerste het aanbrengen van zogenaamd ‘waterglas’. Een bestaand product dat mogelijk de kop van de funderingspaal af kan sluiten zodat hier geen water (en bacterieën) doorheen kan stromen. Ten tweede het toevoegen van suikerwater. Tijdens het laboratoriumonderzoek dat SHR vorig jaar uitvoerde, bleek dat het toevoegen van suikerwater zorgde voor slijmvorming. Ook dit slijm verstopte de testpalen en zou dus een oplossing kunnen zijn.

In het vervolgonderzoek wordt verder ingezoomd op de beide mogelijke oplossingen.

  • Is de verstopping permanent, of is het een tijdelijke oplossing?
  • Hoe lang gaat het mee en wanneer moet behandeling eventueel herhaald worden?
  • Hoe kan het middel in de praktijk ter plaatse aangebracht worden?

Dit zijn enkele vragen waar SHR het antwoord op wil vinden.

De kosten voor verder laboratoriumonderzoek en praktijkpilot worden geraamd op 160.000 euro. Met de subsidie van het ministerie van BZK kan een start gemaakt worden. Het KCAF is echter nog op zoek naar belanghebbenden of geïnteresseerden die zich samen hard willen maken voor de resterende kosten.