Update Funderingsloket Amsterdam

De drassige bodem in Amsterdam is al eeuwenlang een bron van zorg voor huizenbouwers en -bewoners. Daarom staan van oudsher alle Amsterdamse gebouwen op palen. Niet alleen op het land, maar vroeger ook tot diep in het IJ. Het u als Amsterdamse woningeigenaar? Wat weet u eigenlijk van de fundering van uw huis? Wat voor fundering is het, en hoe herkent u problemen? U vindt alle relevante informatie op online funderingsloket van Amsterdam.

Meer informatie over het Amsterdamse funderingsloket vindt u hier. Op deze pagina wordt u mee terug in de tijd genomen, naar het ontstaan van de stad op palen; Amsterdam.

Funderingsloket Amsterdam