Urgentie voor Nationale Aanpak, leefbaarheid Nederland onder druk

Urgentie voor Nationale Aanpak, leefbaarheid Nederland onder druk

In veel gebieden in Nederland zakt de bodem. De bodem daalt zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt: gemiddeld 0,5 centimeter tot 2 centimeter per jaar. Een proces dat al vele honderden jaren plaatsvindt en daarmee meters daling heeft veroorzaakt. Maar de bodemdaling is nu echt urgent: de uitstoot van broeikasgassen in het landelijk gebied en oplopende schade aan gebouwen en infrastructuur in de dorpen en steden maken een nationale aanpak noodzakelijk. Het PBL heeft in 2016 berekend dat bodemdaling leidt tot 22 miljard euro aan meerkosten bij gelijkblijvend beleid. In landelijk gebied is met name de ontwatering debet, om landbouw mogelijk te maken. In bebouwd gebied is met name de door de eeuwen heen opgebrachte massa aan ophoogmateriaal, gebouwen en infrastructuur de oorzaak van de bodemdaling, in combinatie met ….. Lees meer

2021-06-08T22:43:33+01:008, juni, 2021|Algemeen, Bodemdaling, Droogte|