Cursus funderingproblematiek2019-11-27T10:30:19+01:00

Nieuwe cursus Funderingproblematiek

In 2020 wordt er weer een cursus Funderingproblematiek georganiseerd. Deze cursus is bedoeld voor aankomende professionals, ambtenaren en actieve bewoners/eigenaren om zich te verdiepen in alle aspecten van de problematiek.

Programma

De cursus bestaat uit de volgende 7 modules:

 • Module 1 : Funderingsproblematiek – algemene achtergronden
 • Module 2: Omvang problematiek en droogte, klimaatrisico’s
 • Module 3 : Funderingsonderzoek en monitoring
 • Module 4 : Aanpak van funderingsproblematiek
 • Module 5 : Aanpak stedelijk gebied
 • Module 6 : Aanpak landelijk gebied
 • Module 7 : Uitvoeringsaspecten

Elk module staat op zichzelf en wordt op een steeds wisselende locatie in NL gegeven. Per module zijn er 4 gastcolleges (in 1 dagdeel) van ervaren deskundigen/experts, gevolgd door een lokale excursie.

Op deze manier wordt theorie met praktijk (verschillende projecten/locaties qua aard en omvang) verbonden.

Cursusdata

Vooralsnog zijn de volgende data aan de orde:

 • 12 februari
 • 11 maart
 • 6 april
 • 13 mei
 • 23 september
 • 14 oktober
 • 11 november 2020

Het definitieve programma met nadere informatie verschijnt oktober a.s.

Prijs

De prijs bedraagt : € 2.100,00 tot 2.500,00 excl. btw per deelnemer. Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.

Er kunnen maximaal 20 cursisten deelnemen. U kunt zich alvast aanmelden via info@kcaf.nl

Te behandelen onderwerpen

 

Funderingsproblematiek algemeen:

 • Aantasting van houten palen door schimmels en bacteriën
 • Delfstoffenwinning en funderingsschade
 • Beleid, overheden en financiering
 • Integrale wijkaanpak funderingsproblematiek

Funderingsonderzoek:

 • Oorzaken, omvang, samenhang en impact
 • Geo-technische aspecten, bodemopbouw
 • Grondwateraspecten
 • Monitoring Code Oranje

Proces, advies en financiële aspecten

 • Procesbegeleiding 
 • Kosten (woonlasten en energiebesparing)
 • Juridische aspecten
 • Verenigingen van Eigenaren en funderingsherstel
 • Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Uitvoeringsaspecten:

 • Constructieve aanpak funderingsherstel
 • Uitvoeringswijze, bouwbegeleiding
 • Garanties, schadeafwikkelingen, verzekeringen
 • Innovatieve ontwikkelingen
Inschrijven