Webinar ‘Fundament voor een goed onderbouwde samenwerking in het Groene Hart’

Op 29 oktober en 5 november organiseert KCAF een webinar met de titel ‘Fundament voor een goed onderbouwde samenwerking in het Groene Hart.’ Deze bijeenkomst is voor de 9 deelnemende gemeenten en 3 waterschappen die deelnemen aan de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart en voor makelaars en taxateurs uit het gebied.

Op 1 oktober aanstaande wordt het model voor woningtaxaties aangepast. Dit betekent dat de staat van funderingen verplicht wordt opgenomen in nieuwe taxatierapporten. Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) gebruikt daarvoor data van FunderMaps, de asset management tool voor funderingen van Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

In het kader van de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart doet KCAF lokale overheden aldaar een concreet aanbod om samen te komen tot een beter handelingsperspectief voor huiseigenaren en stellen hen in staat om beleid te ontwikkelen ook met behulp van FunderMaps . Ieder van uit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Alleen samen gaat het lukken!

De funderingsrisico’s zullen naar verwachting toenemen en daardoor meer aandacht opeisen. Het is de hoogste tijd om te acteren. Zo krijgt het risico op funderingsschade aan woningen per 1 oktober aanstaande een prominentere plek in woningtaxaties.

Bent u werkzaam bij een gemeente, waterschap, makelaar of taxateur en opererend in een van de aangegeven gemeenten op het kaartje? Meld u dan hier aan voor deelname aan het webinar, onder vermelding van uw organisatie, naam, functie, voorkeursdatum en telefoonnummer.

 

2021-09-27T17:38:34+01:0026, september, 2021|Geen categorie|