Het Radio programma Argos bekijkt invloeden weersextremen op funderingen

KCAF heeft bijgedragen aan dit artikel van Argos.

Het Radio programma Argos heeft een item gemaakt naar weersextremen zoals hagelbuien en forse regenval die leiden tot economische schade.

Aan hitte en droogte hangt een prijskaartje. Zo droog en heet als in de zomers van 2018 en 2019 is het niet vaak. Akkerbouwers werden geconfronteerd met tegenvallende oogsten, huizenbezitters met funderingsschade en ook verzekeraars zien de schadelast toenemen. Hoeveel hebben die zomers Nederland gekost? Je leest er van alles over het artikel: Het prijskaartje van de droge, hete zomers, dd. 9 november 2019 (lees hier)

Bijdrage D. de Jong (Directeur KCAF)

Ingenieur Dick de Jong van het Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) krijgt schademeldingen uit gebieden in Nederland waarvan hij het “helemaal niet verwacht”: de zandgronden, Brabant, Overijssel, Utrecht. Vloeren verzakken en muren van huizen scheuren. Droogte versnelt dit probleem. Dat zit zo. In Nederland zijn de meeste huizen gebouwd op houten palen. Bij een laag grondwaterpeil komen die palen droog te staan en gaan ze rotten. De Jong: “Als die tien jaar droog staan, dan zijn ze kapot, dan zijn ze op.” Een gevel kan opeens gaan scheuren, als gevolg van een verzakkende fundering. Volgens De Jong lopen ongeveer 1 miljoen woningen het risico op funderingsschade. “En we zien dat dat aantal alleen maar toeneemt.” Ook hier hangt een prijskaartje aan. Een nieuwe fundering kostte twee jaar geleden gemiddeld ongeveer 55 duizend euro per woning. De Jong. “Ik denk dat we nu al op de 60 duizend euro zitten.” Dit zijn kosten waar huizenbezitters zelf voor opdraaien. Erkende ingenieursbureaus schatten de totale kosten voor heel Nederland twee jaar geleden op 40 miljard euro, vertelt De Jong. Hij benadrukt dat die schattingen rap stijgen. “Als we niets doen gaan we al snel naar de 60 à 80 miljard euro.” Tilburg heeft als één van de weinige gemeenten in Nederland geprobeerd de schade van de afgelopen twee zomers in kaart te brengen. “We hebben zeker voor een half miljoen euro aan schade, vooral beplantingen en bomen die kapot zijn gegaan”, licht groenambtenaar Rogier Mulder toe. “Door de droogte zagen we grote takken uit bomen breken.” Soms vielen die op auto’s. Omdat Tilburg op zandgrond ligt en het waterpeil nog altijd laag staat verwacht Mulder dat de schade nog verder op zal lopen door het vervangen van gestorven groen en beschadigde infrastructuur. Naar schatting zo’n twee ton. De meeste zorgen heeft hij over grote oude bomen. Die overleven het op den duur niet als het grondwaterpeil laag blijft.

Beluister het hele interview

2019-12-11T19:48:51+01:0011, november, 2019|Educatie, Klimaat|