Raadsleden krijgen tussenstand: peilverlaging binnenstad Gouda is noodzakelijk

Algemeen Dagblad, regio Gouda 11-09-2019

Om een groot deel van de Goudse binnenstad te verlossen van optrekkend vocht in huis, een natte tuin en water in huis na stevige buien, is verlaging van het peil van het grond- en oppervlaktewater ‘noodzakelijk’. Dat stellen b en w van Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

De twee proberen samen de overlast van bodemdaling in Gouda aan te pakken. Ze noemen peilverlaging ‘onvermijdelijk’ omdat een groot deel van de binnenstad niet op palen staat en met de bodem mee zakt.

Probleem is dat er ook huizen op houten palen staan. Bij deze woningen, enkele honderden, zouden door peilverlaging de palen kunnen droogvallen en gaan rotten. B en w van Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken nu hoeveel centimeter lager het peil kan zonder dat de woningen op houten paalfunderingen daar te veel last van krijgen. Vast staat dat de verlaging tussen de 10 en 25 centimeter zal zijn. In januari krijgt de gemeenteraad een compleet voorstel, nu hebben de raadsleden een tussenstand gekregen.

Voors en tegens
Elk besluit heeft zijn voor- en nadelen. Een verlaging van het waterpeil met 10 centimeter voor de hele binnenstad is snel te realiseren. De palen in de
binnenstad blijven dan nog onder water. Nadeel is er dan wel voor gebieden buiten het centrum die hetzelfde grondwaterpeil hebben. Houten palen van
woningen aan bijvoorbeeld de Burgvlietkade zouden dan wel droog kunnen komen te staan, waardoor ze kunnen gaan rotten. Een tweede optie waarnaar gekeken wordt is een verlaging met 25 centimeter voor alleen het natste gedeelte van de binnenstad. Dat is het noordelijke deel met onder meer de  ieuwehaven en de Turfmarkt. Deze optie vergt echter meer tijd omdat extra schutten moeten worden aangebracht en is ook duurder. In dit gebied staan waarschijnlijk honderd woningen op houten palen. Die woningen zouden dan funderingsproblemen kunnen krijgen.

Wethouder Hilde Niezen (GroenLinks): ,,We hebben naar nog twee varianten gekeken. De ene is niets doen, maar dan weet je zeker dat de overlast erger wordt. De ander is de hele binnenstad op palen. Dat is vanwege de kosten misschien iets voor de langere termijn.’’

Kosten?
Wat nog ontbreekt is het zicht op de kosten van al deze varianten. Bovendien is de vraag wie de kosten voor herstel van funderingen moet betalen. Juridisch gezien zijn alle kosten voor de eigenaren maar b en w werpen de vraag op of het acceptabel is om die voor alle kosten op te laten draaien. ,,Hoe gaan we het zo
doen dat het voor iedereen eerlijk is? Hoe kunnen we mensen die minder blij zijn met de peilverlaging ook tevreden stellen?’’ Het waterpeil in de Goudse binnenstad werd in 1970 voor het laatst verlaagd. Wanneer dat nu weer gebeurt wordt gekozen voor een dynamisch systeem waarbij het waterpeil wordt aangepast aan de bodemdaling. Het goede nieuws is overigens dat de bodemdaling op een gegeven moment stopt. Dan zijn we wel drie of vier eeuwen verder.

2020-02-10T19:59:39+01:0011, november, 2019|Aanpak funderingsproblematiek gemeente Gouda|