Artikel in Water Governance Tijdschrift

Funderingsproblematiek, ‘een vergeten rot dossier’

Auteurs: Ruud van Workum, Dick de Jong

Samenvatting

In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat in 2050 onze steden klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Vaak wordt dit het meest ingrijpende onderdeel genoemd vanwege de omvangrijke ingrepen die de ruimtelijke adaptatie in bestaand stedelijk gebied met zich meebrengt. De grote kostenposten bij droogte zijn het herstellen van schade aan kwetsbare funderingen en extra onderhoud aan de openbare ruimte en infrastructuur.

Download

Het gehele artikel is hieronder te downloaden.

Download

Door het hoge niveau van de aangeleverde artikelen, mogen wij een editie presenteren waar we trots op zijn.

De themaredactie 'Omgaan met de toekomst' , www.water-governance.nl

Het volledige themanummer ‘Omgaan met de toekomst’ (editie 03/2019) van het Water Governance Tijdschrift is online te lezen en te downloaden op onze website: www.water-governance.nl.

2020-08-03T13:58:30+01:0027, november, 2019|Geen categorie|