Financiering stichting KCAF2022-10-19T19:07:46+01:00

(Particuliere) woningeigenaren die  te maken krijgen met problemen aan de fundering, worden hierdoor vaak geconfronteerd met onverwachte kosten, die in verhouding tot de draagdracht van een gemiddelde woningeigenaar aanzienlijk zijn. Het KCAF werkt aan een oplossing om de factor ‘onverwacht’ te elimineren , zodat woningeigenaren ruimer tijd en gelegenheid krijgen om te sparen voor noodzakelijk funderingsherstel.

KCAF werkt kosteloos voor eigenaren van woningen met funderingsprobleem

Op dit moment komen er echter nog steeds gevallen naar voren waar de fundering dusdanig aangetast is, dat op korte termijn herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. Om de uitdaging voor financiering van dit herstel niet nog groter te maken, biedt het KCAF de informatieverstrekking voor particuliere woningeigenaren kosteloos aan. Ook de kosten voor het vergaren van nieuwe kennis over oplossingen voor funderingsproblemen door middel van innovatie en onderzoek   worden niet doorberekend aan de woningeigenaren.

Afhankelijk van giften en subsdies

Om dit te kunnen doen, is het KCAF afhankelijk van giften, subsidies en de omzet uit werkzaamheden die het KCAF overneemt van lokale overheden en andere instellingen.  Een aantal partijen ondersteunt het KCAF al sinds de oprichting in 2012:

  • Ministeries (Binnenlandse  Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat (voorheen, Infrastructuur en Milieu)
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
  • Gemeenten (Rotterdam, Zaanstad, Haarlem, Dordrecht, Schiedam, Gouda)
  • Provincie Fryslân
  • Woningcorporaties (Woonstad Rotterdam, Havensteder, Parteon)
  • Waterschappen (Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Wetterskip Fryslân)
  • Gebiedscommissie Rotterdam

De genoemde partijen vinden het belangrijk dat woningeigenaren op hun (grondgebied) gefaciliteerd worden in het oplossen van problemen met hun fundering. Op deze manier kunnen grotere problemen (onbewoonbare woningen) voorkomen worden. Bovendien kan funderingsherstel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van lokale overheden, door het combineren van het nemen van energiebesparende maatregelen en funderingsherstel .

Een aantal lokale overheden (gemeenten, provincies) ondersteunt niet alleen het KCAF, maar is ook op andere manieren actief in het ondersteunen van woningeigenaren met funderingsproblemen.

Over KCAF