Denktank Deltaplan

Onder regie van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een denktank samengesteld om, in navolging van het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli), nieuw door KCAF ontwikkeld instrumentarium te implementeren en in te brengen voor de funderingsaanpak in Nederland. Dit gebeurt in samenwerking met diverse partijen zoals banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Aedes (de vereniging van woningcorporaties), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), het Verbond van Verzekeraars en Vereniging Eigen Huis (VeH).

De denktank richt zich op diverse instrumenten en initiatieven, waaronder:

  • Code Oranje: Dit is een waarschuwingssysteem dat wordt ontwikkeld om vroegtijdige signalen van funderingsproblemen te detecteren.
  • Gevelscan: Een applicatie en werkwijze waarbij, met behulp van onder andere een gevelscan (gebaseerd op de richtlijn voor funderingsonderzoek) en in combinatie met bijvoorbeeld satellietdata, een snelle en goedkope analyse van het funderingsrisico kan worden verkregen.
  • FunderMaps: Een database met gegevens vanuit diverse landelijke, lokale en nationale meldpunten voor funderingsproblemen, inclusief diverse tools waarmee inzicht kan worden verkregen in funderingsrisico’s op verschillende schaalniveaus: landelijk, regionaal, gemeentelijk, wijk- en pandniveau. Ook op portefeuilleniveau voor stakeholders bij woningcorporaties en de banken/verzekeringssector.

Deze samenwerking is bedoeld om systematisch en effectief funderingsproblemen aan te pakken en oplossingen te bieden die de veiligheid en duurzaamheid van gebouwen in Nederland waarborgen.