Dominante schadeoorzaken per regio

Sinds de droge zomer van 2018 is het aantal meldingen bij het loket van KCAF fors toegenomen. Droogte leidt tot lagere grondwaterstanden met ongelijkmatige zettingen van de bodem en droogstand van funderingshout tot gevolg. Ongelijkmatige zettingen leiden tot schade aan op staal gefundeerde huizen en droogstand van funderingshout tot paalrot. Daling van de bodem trekt aan de palen in neerwaartse richting (negatieve kleef) en leidt tot schade door ongelijkmatige pandzakking. Ook kennen we nog het verschijnsel dat bacteriƫn het spinthout van palen aantasten. Dit komt vooral voor als het om grenenhouten palen gaat en heeft niks met bodemdaling of droogstand te maken. Oorzaken zijn afhankelijk van de omstandigheden verschillend en komen ook in combinatie met elkaar voor. Onderstaande bodemdalingskaart duidt de dominante oorzaken per regio.