Aantal schademeldingen schiet ophoog: het werkt als een olievlek

Bij het KCAF nationaal funderingsloket (funderingsloket.nl) blijven de meldingen van schade aan de fundering binnenkomen. Tot begin september zijn er uit  189 gemeentes meldingen binnengekomen. Daarbij geldt voor 99 gemeentes dat er sprake is van meldingen over (mogelijke) funderingsschade aan meerdere, soms vele woningen. ( Nederland telt 355 gemeenten) . Sinds de droge zomer van 2018 komen de meldingen steeds vaker uit nieuwe gebieden waar de funderingsproblematiek tot die tijd niet of nauwelijks speelde.

Het  is de hoogste tijd om in actie te komen ; alleen als huiseigenaren en overheden er samen de schouders onder zetten is de schade te beperken. Dat gebeurt helaas nog veel te weinig. We schuiven de vaak nog niet zichtbare problemen graag voor ons uit.

In de traditionele aandachtsgebieden (Randstad en Noord-Nederland) zien we een versnelling van de funderingsproblematiek. Door de aanhoudende droogte, en bodemdaling, worden de periodes dat funderingen droog staan langer, met als gevolg dat funderingen eerder dreigen te bezwijken.

Daarnaast nemen  de schademeldingen uit nieuwe, andere gebieden toe zoals het rivierengebied (tussen Lek en Rijn, land van Maas en Waal, nabij de IJssel ( Overijssel), de Maasvallei in Noord Limburg). Meestal gaat het hier om kleibodems die krimpen bij droogte en weer zwellen in een natte situatie. Ook dijkwoningen en woningen langs kanalen  worden getroffen. Bovendien komen ook vanaf de zandgronden diverse schademeldingen.