Fundering in model taxatierapport

Taxateurs werken vanaf april 2018 met een nieuw Model Taxatierapport Woonruimten.

Ten opzichte van het huidige model wordt een aantal ‘bijzondere aandachtspunten’ toegevoegd, waaronder mogelijke problemen met de fundering. Dit is goed nieuws voor de aanpak van funderings-problematiek in Nederland. Het creëert natuurlijke momenten –  bij wisseling van eigenaar –  waarop aandacht besteed wordt aan mogelijke problemen met de fundering. Dit draagt bij aan vroegtijdige constatering en de mogelijkheid tot het nemen van preventieve of levensduur-verlengende maatregelen.

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is initiatiefnemer voor het opstellen van het nieuwe model. Het doel van het nieuwe model is om hypotheekverstrekkers en consumenten meer kwaliteit te bieden. “Dit zit hem voornamelijk in een inhoudelijk beter, inzichtelijker en dieper uitgewerkt rapport”, aldus André Schots, voorzitter Expertcommissie Wonen bij NRVT.

Het KCAF dacht mee met het NRVT over de vragenlijst rondom funderingen. De beantwoording van deze vragen moet leiden tot taxatierapporten waarin kennis van potentiële funderingsproblemen opgenomen is. Niet alleen waarnemingen van visuele signalen aan de betreffende woning worden hierin meegenomen, maar ook kennis en signalen over nabijgelegen woningen. Indien in het verleden al funderingsonderzoek heeft plaatsgevonden, worden de uitkomsten hiervan opgenomen in het rapport.

Het nieuwe model taxatierapport is te vinden op de website van het NRVT

Meer nieuws
Kennis voor makelaars en taxateurs
Model taxatierapport
2020-08-25T15:40:48+01:006, juni, 2018|Kennis voor makelaars en taxateurs|