Nieuws2018-05-22T10:50:19+01:00

oktober 2021

september 2021

augustus 2021

juli 2021

juni 2021

mei 2021

Oproep wooncoalitie aan informateur: Voorkom miljardenschade aan woningen door funderingsproblemen

27, mei, 2021|Categories: Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart, Algemeen, Bodemdaling, Droogte, Fonds duurzaam funderingsherstel, Informatie funderingsproblematiek, Klimaat, Media|

Eén miljoen huur- e

april 2021

maart 2021

februari 2021

Ontwikkelingen politiek

15, februari, 2021|Categories: Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Gouda, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Haarlem, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Leeuwarden, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Rotterdam, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Schiedam, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Utrecht, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Zaanstad, Aanpak funderingsproblematiek veenweidegebieden Frieslân, Algemeen, Financieel, Informatie funderingsproblematiek, Jaarcongres, Juridisch|

De verkiezingen kome

november 2020

oktober 2020

Aantal schademeldingen schiet ophoog: het werkt als een olievlek

13, oktober, 2020|Categories: Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart, Bestuur en directie, Bodemdaling, Droogte, Kennis voor makelaars en taxateurs, Kennis voor professionals, Onderzoek|

Bij het KCAF nationa

KCAF directeur Dick de Jong deelt zijn zorgen bij het RiskCongres Lokaal Bestuur

13, oktober, 2020|Categories: Aanpak funderingsproblematiek gemeente Gouda, Informatie funderingsproblematiek, Media, Samenwerking, Themabijeenkomst voor woningcorporaties|

Dick de Jong is sind

september 2020

augustus 2020

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) werk samen met woningcorporaties

8, augustus, 2020|Categories: Informatie funderingsproblematiek, Kennis voor makelaars en taxateurs, Kennis voor professionals, Klimaat, Samenwerking, Themabijeenkomst voor woningcorporaties|

Momenteel werkt KCAF

FunderMaps Lokaal brengt funderingsrisico’s scherp in beeld

3, augustus, 2020|Categories: Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart, Informatie funderingsproblematiek, Innovatie, Kennis voor makelaars en taxateurs, Kennis voor professionals|

Met deze applicatie

juli 2020

juni 2020

april 2020

maart 2020

februari 2020

januari 2020

december 2019

Kamerbrief over voortgang Fonds Duurzaam Funderingsherstel

11, december, 2019|Categories: Aanpak funderingsproblematiek gemeente Rotterdam, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Schiedam, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Zaanstad, Fonds duurzaam funderingsherstel, Herstel, Samenwerking|

“minister gaat met

november 2019

oktober 2019

september 2019

augustus 2019

Cursus Funderingproblematiek

12, augustus, 2019|Categories: Informatie funderingsproblematiek, Kennis voor makelaars en taxateurs, Opleidingen, Themabijeenkomst voor woningcorporaties|

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte en moet daar ook regelmatig werkzaamheden verrichten. Deze werkzaamheden worden zeer zorgvuldig uitgevoerd.

juli 2019

Kaart meldingen funderingsschade bij KCAF – Augustus 2019

6, juli, 2019|Categories: Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart|

Sinds de droge zomer van 2018 is het aantal meldingen van funderingsschade bij het funderingsloket van het KCAF, sterk toegenomen. Het aantal serieuze meldingen liep in de periode van 2012 tot 2017 al op van 1 tot 3 per week. Na de droge zomer van 2018 is dit aantal toegenomen tot gemiddeld 5 per dag.

juni 2019

KCAF helpt gemeente Gouda met de voorlichting in risicowijken voor funderingsproblemen

25, juni, 2019|Categories: Aanpak funderingsproblematiek gemeente Gouda|

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte en moet daar ook regelmatig werkzaamheden verrichten. Deze werkzaamheden worden zeer zorgvuldig uitgevoerd.

januari 2019

Drukbezochte funderingsviewer krijgt printfunctie en verandert van webadres

25, januari, 2019|Categories: Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart, Informatie funderingsproblematiek|

Mede op verzoek van makelaars en taxateurs verandert de landelijke funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden binnenkort. Aan de viewer van RVO en KCAF is een printservice toegevoegd.Door een speciale button (‘Maak pdf’), wordt het straks makkelijker om voor specifieke postcodegebieden een PDF-overzicht te genereren en te printen.

juli 2018

Gouda en funderingsaanpak

9, juli, 2018|Categories: Aanpak funderingsproblematiek gemeente Gouda|

De Goudse bodem zakt en dat leidt op termijn tot diverse  bedreigingen voor de leefbaarheid en de gebouwde omgeving in de historische binnenstad. Sinds 2014 werkt een coalitie van diverse instanties als  overheden, waterschap en kenniscentra, waaronder KCAF, actief samen aan oplossingsrichtingen voor deze problematiek en bedreigingen.

juni 2018

Kick off Platform funderingsonderzoek

6, juni, 2018|Categories: Platform funderingsonderzoek|

Per 1 januari 2018 heeft voormalig brancheorganisatie voor funderings-onderzoekbedrijven, F3O, zichzelf opgeheven. Aan het is KCAF gevraagd om een aantal activiteiten over te nemen en uit te (blijven) voeren. Het gaat hier onder andere om het beheer van de ‘F3O Richtlijnen Funderingsonderzoek’ en het organiseren van veldexcursies.

Eerste aanvragen Fonds Duurzaam Funderingsherstel ingediend

6, juni, 2018|Categories: Fonds duurzaam funderingsherstel|

Onlangs dienden de eigenaren van de woningen aan de Rotterdamse Azaleastraat de eerste aanvragen in voor gebruikmaking van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. De pilot aan de Azaleastraat werd begeleid door het KCAF. Hiermee bouwde het KCAF nieuwe ervaring op die elders weer ingezet kan worden.

Cursus aanpak herstel houten paalfunderingen levert 25 nieuwe deskundigen op

6, juni, 2018|Categories: Opleidingen|

Donderdag 8 maart ontvingen de 25 deelnemers aan de vierdaagse cursus ‘Aanpak herstel houten paalfunderingen’ allen hun certificaat. De cursus ontstond enkele jaren geleden uit een samenwerking tussen het KCAF en PAO Techniek en Management. De 11 docenten zijn allen specialisten uit zowel de wetschappelijke theorie als de praktijk.

mei 2018

Subsidie voor vervolgonderzoek conserveren grenen houten funderingspalen

6, mei, 2018|Categories: Onderzoek, Onderzoek conserveringsmethoden (grenen) houten paalfunderingen|

Het Ministerie van BZK verstrekt 50.000 euro subsidie voor het vervolgonderzoek naar methoden om grenen houten funderingspalen te conserveren. Grenen houten funderingspalen zijn door de open structuur van het hout vatbaar voor aantasting door bacteriën. In 2017 zocht Stichting Hout Research in opdracht van het KCAF naar methoden om de palen te conserveren

april 2018

november 2017

Project Grou

14, november, 2017|Categories: Aanpak funderingsproblematiek gemeente Leeuwarden, Aanpak funderingsproblematiek veenweidegebieden Frieslân, Herstel|

Inmiddels is de bouw van 18 nieuwe woningen in Noorderdwarsstraat in Grou bijna klaar. En het resultaat mag er zijn! Dit resultaat was er niet geweest als alle betrokken partijen niet zo goed samen hadden gewerkt. De bewoners zelf, woningbouwvereniging Elkien, gemeente Leeuwarden, provincie Friesland & het KCAF hebben tezamen gezorgd voor dit mooie resultaat. Iets om trots op te zijn!

oktober 2017

juli 2017

Eerste data Code Oranje stromen binnen

5, juli, 2017|Categories: Aanpak funderingsproblematiek gemeente Rotterdam, Innovatie, Onderzoek, Pilot Code Oranje, Preventie|

In februari dit jaar werd gestart met het plaatsen van het Code Oranje Sensornetwerk bij de eerste drie Rotterdamse bouwblokken Inmiddels zitten alle sensoren op hun plek en de eerste data stromen binnen op de centrale server.

juni 2017

Oplossing voor aantasting funderingen onder water in zicht

16, juni, 2017|Categories: Onderzoek, Onderzoek conserveringsmethoden (grenen) houten paalfunderingen|

In opdracht van het KCAF onderzocht Stichting Hout Research (SHR) in het afgelopen half jaar de mogelijkheid om bacterieaantasting van houten funderingspalen onder water tegen te gaan. Het opwerpen van blokkades, zodat doorstroming niet meer mogelijk is, lijkt de logische manier om actieve aantasting tegen te gaan. SHR onderzocht twee methoden om afsluiting te realiseren.

Grou: van probleemeigenaar naar eigenaar van gloednieuwe woning

9, juni, 2017|Categories: Aanpak funderingsproblematiek gemeente Leeuwarden, Herstel|

Twee jaar geleden leek de situatie voor de eigenaren van de 20 woningen aan de Noorderdwarsstraat in Grou (gemeente Leeuwarden) nog hopeloos. De funderingen van de 9 huurwoningen van woningcorporatie Elkien, en 11 koopwoningen van particuliere eigenaren waren dusdanig aangetast dat 18 woningen onbewoonbaar waren geworden. Inmiddels lacht het geluk de eigenaars-bewoners weer toe.

Actief grondwaterpeilbeheer kan droogteschade voorkomen

9, juni, 2017|Categories: Innovatie, Onderzoek, Onderzoek actief grondwaterpeilbeheer|

Stedelijke gebieden met slappe bodem zijn kwetsbaar voor de gevolgen van een tekort of een overschot aan grondwater. Het inzetten van actief grondwaterpeilbeheer kan grote schade voorkomen. Technisch is het mogelijk om zo’n systeem in te voeren op buurt- of wijkniveau; in veel gevallen is dit voor gemeenten zelfs financieel aantrekkelijk. Dit blijkt uit nieuw onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

mei 2017

Erkenningsregeling funderingsherstel van kracht

3, mei, 2017|Categories: Algemeen, Erkenningsregeling funderingsaanpak, Financieel, Herstel, Innovatie|

Kundige en en integere bedrijven zijn essentieel in effectief, efficiënt en duurzaam funderingsherstel. Om deze kwaliteiten te waarborgen lanceert het Kennis Centrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF) de erkenningsregeling funderingsherstel. De regeling treedt per 1 mei 2017 in werking.

april 2017

Fonds duurzaam funderingsherstel weer een stapje dichterbij

13, april, 2017|Categories: Financieel, Fonds duurzaam funderingsherstel|

KCAF krijgt van gedupeerden en gemeenten nogal eens de vraag hoe het nu staat met het Fonds Duurzaam Funderingsherstel in oprichting. Door de grote verscheidenheid aan partijen die betrokken zijn bij het fonds is het een complex traject. Het fonds is inmiddels in juridische zin opgericht en we werken nu gezamenlijk naar de inwerkingtreding toe.

Rotterdam start met aanschrijving op funderingsonderzoek

2, april, 2017|Categories: Aanpak funderingsproblematiek gemeente Rotterdam, Opleidingen|

Rotterdam stelt dat zij in sommige gevallen particuliere woningeigenaars kan verplichten funderingsonderzoek te (laten) verrichten. Er moet dan sprake zijn van scheefstand, scheurvorming of andere duidelijke tekenen van ernstige problematiek, waardoor redelijkerwijs kan worden vermoed dat de staat van de fundering zodanige gebreken heeft dat mogelijk gevaar voor de gezondheid en veiligheid kan ontstaan.

maart 2017

Publiek-private coalitie geeft startsein monitoring funderingen

13, maart, 2017|Categories: Algemeen, Innovatie, Pilot Code Oranje|

Op 16 februari 2017 bereikte KCAF met coalitiegenoten een belangrijke mijlpaal. Tijdens een feestelijke aftrap gaven betrokken wethouders van Rotterdam en Schiedam en de directeur Bouwen en Energie van het ministerie van BZK gezamenlijk het formele startsein voor de monitoring van kwetsbare funderingen.

Live! De landelijke funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden

6, maart, 2017|Categories: Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart, Innovatie|

KCAF heeft met RVO.nl een digitale funderingsviewer ontwikkeld, die inzichtelijk maakt waar funderingsproblemen mogelijk kunnen opspelen. De digitale kaart onderscheidt per postcodegebied het aantal panden, gebouwd vóór 1970, in combinatie met de bodemgesteldheid van desbetreffend gebied.

februari 2017

Inzicht in de funderingsproblematiek met moderne datatechnologie

28, februari, 2017|Categories: Innovatie, Pilot Code Oranje|

Met de toenemende datatechnologie zijn er steeds meer mogelijkheden om data te verzamelen en te combineren tot bruikbare kennis. Ook ten aanzien van funderingsproblematiek. Zo kan de hedendaagse technologie bijvoorbeeld worden ingezet voor monitoring van kwetsbare houtenpaalfunderingen en om aandachtsgebieden te localiseren. Deze twee onderwerpen zijn beide in ontwikkeling.

KCAF resultaten 2016 en werkprogramma 2017

28, februari, 2017|Categories: Algemeen, Financieel, Jaarverslagen|

In 2016 heeft KCAF hard gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling rond de aanpak van funderingsproblematiek met diverse concrete resultaten als handreikingen en bijeenkomsten. Ook voor 2017 is KCAF ambitieus, onder meer met een professionele cursus en activiteiten in het verlengde van het Funderingsfonds Duurzaam Funderingsherstel . KCAF dankt de diverse partijen die (financieel) bijdragen aan de resultaten en nodigt nieuwe partijen daar graag toe uit.

KCAF innoveert: startsein monitoring achteruitgang van funderingen

15, februari, 2017|Categories: Innovatie, Onderzoek, Pilot Code Oranje, Preventie|

Op 16 februari 2017 bereikt KCAF een belangrijke mijlpaal. Voor het eerst krijgen woningeigenaren de mogelijkheid om de actuele status van hun kwetsbare fundering te monitoren. Daardoor kan men in de toekomst pro-actiever funderingen beheren.

januari 2017

Minister Blok informeert Tweede Kamer over opzet Fonds Duurzaam Funderingsherstel

10, januari, 2017|Categories: Financieel, Fonds duurzaam funderingsherstel, Herstel|

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Tweede Kamer eind 2016 geïnformeerd over de stand van zaken rond het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en over het voornemen om de Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel op te richten om het fonds op 1 maart 2017 in werking te laten treden.

april 2015