Funderingsproblematiek en  het Nationaal Congres Bodemdaling van 18 november

KCAF presenteerde de stand van zaken rond de aanpak van funderingsproblemen. In het kader van de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart heeft KCAF een aantrekkelijk aanbod gedaan aan gemeenten en waterschappen.

Alleen verwijzen naar de verantwoordelijkheden van een eigenaar lost de problemen niet op. Eigenaren in een woonblok moeten samenwerken omdat een nieuwe fundering in een heel woonblok tegelijkertijd aangepakt moet worden. Eén woning in een blok aanpakken werkt niet. Die eigenaar kan dat niet alleen en hulp is noodzakelijk, ieder van uit zijn verantwoordelijkheid van rijk tot en met gemeente.

Twee vragen werden de deelnemers aan de sessie ‘Kennis uit een Groen Hart’ voorgelegd:

‘Op welke trede van de participatieladder staat (of staan) de lokale organisatie(s) waarvoor u (regelmatig) werkt’ nu en over 5 jaar. Iedereen kon kiezen uit 4 treden van beperken tot wettelijke taken (trede 1) tot en met maximaal hulp bieden zoals goede voorlichting, financiering, onderzoek subsidiëren en procesbegeleiding (trede 4).

Uit de gekozen plekken op de participatieladder blijkt een stevige verschuiving. Haalt nu 25% van deze antwoorden trede 4 over vijf jaar is dit helft.

2021-12-20T16:19:59+01:0020, december, 2021|Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart|