Start Funderingsloket Groene Hart

Na een periode van denken en praten over het smeden van een fundament onder een goed onderbouwde samenwerking in het Groene Hart op het gebied van funderingsrisico’s is het nu de tijd voor doen. KCAF zet een volgende stap met de start van het Funderingsloket Groene Hart. Dit doet het KCAF in nauwe samenwerking met de 4 gemeenten die het voortouw nemen, te weten: Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden en Oudewater. Andere gemeenten in het Groene Hart kunnen zich bij dit initiatief aansluiten. Dit initiatief is financieel mogelijk gemaakt door de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart.

In het Groene Hart gaan de gemeenten Alphen aan den Rijn, Woerden, Oudewater en Gouda gebruik  maken van de applicatie FunderMaps en de begeleiding daarbij. Door toevoeging van lokale data aan deze door KCAF ontwikkelde tool neemt de kwaliteit van de via Funderingsloket Groene Hart aan huiseigenaren te verstrekken informatie verder toe. FunderMaps zorgt voor betere informatie en transparantie en het Funderingsloket Groene Hart voor eerste hulp aan huiseigenaren en een handelingsperspectief.

Onderstaande afbeelding laat u een kaart met funderingstypes zien die FunderMaps kan maken nadat lokale data zijn toegevoegd.  De gemeente voert zelf de regie over de lokale toepassing van FunderMaps.

Inwoners van deze gemeenten kunnen via het nieuw ontwikkelde Funderingsloket Groene Hart meldingen maken van schade maken of informatie opvragen uit het  FunderMaps systeem. Het is de bedoeling dat het Funderingsloket Groene Hart begin 2022 de lucht in gaat. Hieronder een afbeelding van de start pagina. KCAF beantwoordt de vragen van huiseigenaren en rapporteert aan gemeenten.

Huiseigenaren in de andere gemeenten van het Groene Hart op de kaart krijgen sowieso ook informatie met behulp van FunderMaps database al is dit minder gedetailleerd. Deze gemeenten kunnen alsnog actief deelnemen aan dit initiatief, lokale data toevoegen en beleid ontwikkelen.

Het is te verwachten dat meer transparantie ook zal leiden tot meer vragen van huiseigenaren aan bij voorbeeld de gemeente. Voor funderingsproblemen is het van het grootste belang dat er goede voorlichting komt aan eigenaren en dat er handelingsperspectief wordt geboden. Het gaat eigenaren niet lukken om alleen de problemen voldoende te lijf te gaan. Daarom moeten alle betrokken partijen (van rijk tot en met gemeenten) er, ieder van uit eigen verantwoordelijkheden, de schouders onder zetten om  de huiseigenaren helpen.

Die grotere transparantie is inmiddels aan het ontstaan. Sinds 1 oktober 2021 is het verplicht om bij iedere (NWWI) woningtaxaties een funderingsrisico rapport op te  nemen. Bij het opstellen van dat rapport maakt men gebruik van de KCAF applicatie FunderMaps. De staat van de fundering van woningen gaat daarmee bij aan- en verkoop van woningen een rol van betekenis spelen. Ook hypotheekverstrekkers is het nieuws van de nieuwe verplichte rapportage over funderingsrisico’s niet ontgaan zo is gebleken.

Meer informatie vindt u: https://www.kcaf.nl/regiodeal/ en https://www.bodemdalingdebaas.nl