Funderingsrisico2020-11-10T08:33:36+01:00
Bekijk het meest actuele persbericht hier.

Beëindiging testfase indicatief Funderingsrisico

Het voorlopige funderingsrisico geeft een indicatie van het risico op funderingsproblematiek. De risicobepaling is tot stand gekomen door het combineren van landelijk openbare gegevens over panden, ondergrond en grondwater. Het doel van de risicoschatting is het verhogen van de waakzaamheid voor de funderingsproblematiek in Nederland. De testfase werd aanvankelijk beoogd tot eind december 2020 door te zetten. Door het hogere aantal bezoekers en daarmee ook het hoger aantal meldingen is er besloten de testfase vervroegd te beëindigen. De komende maanden wordt het model, mede op basis van de meldingen aangepast en verbeterd. Onduidelijk is in welke vorm de risico indicatie terugkomt en welk vervolg dit krijgt. Hieronder wordt een toelichting gegeven over de ontstane onduidelijkheden als gevolg van de testfase, wij proberen daarover opheldering te geven. Ook proberen wij inzicht te geven in het vervolg na de testfase.

Opheldering

In tegenstelling tot enkele media uitingen in oktober 2020 is de inschatting van het funderingsrisico geen verplicht label volgend jaar. Het doel van de risicoschatting is het verhogen van de waakzaamheid voor de funderingsproblematiek in Nederland. KCAF zet zich al jaren in om de transparantie hierover te verbeteren. Waarom? Omdat de meeste mensen vaak volledig verrast worden als schade optreedt en dan vaak van het kastje naar de muur gestuurd worden in de zoektocht naar oorzaak en oplossingen. In de media is de nuance in de berichtgeving verdwenen en dat is jammer want dat heeft voor veel onrust gezorgd. Daarvoor bieden wij onze excuses aan.

Om de transparantie voor (toekomstige) huiseigenaren, overheden en professionals te verbeteren ontwikkelde KCAF een computermodel. De ontwikkeling van een betrouwbaar computermodel kent diverse stadia. Op dit moment zit het model achter het funderingsrisico in een openbare testfase. Er is voor deze manier gekozen om verspreid door Nederland zo veel mogelijk input te krijgen waarmee het model verbeterd kan worden. Dit werd aanvankelijk beoogd tot eind december door te zetten. Door het hogere aantal bezoekers en daarmee ook het hoger aantal meldingen is de testfase vervroegd beëindigd. De website toont vanaf vandaag geen risicoschatting meer.

Vervolg

Op basis van de meldingen gaan wij het model verfijnen om de betrouwbaarheid te vergroten. Ook gaan wij opzoek naar een meer passende ontsluiting dat beter past bij het doel van de website; waakzaamheid voor funderingsproblematiek vergroten. De ontsluiting in verschillende risicoklasse, zoals vergelijkbaar met het energielabel, lijkt op basis van de feedback hiervoor niet geschikt. Na evaluatie van de testperiode en verbeteringen aan het model hebben wij hier meer inzicht in. Ook een publieke ontsluiting lijkt op dit moment niet de juiste aanpak.

Wij zullen de voortgang rond het testproject via onze reguliere nieuwsbrief of via de website en kenbaar maken. Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met info@fundermaps.com en/of info@kcaf.nl.

Afhandeling van gemaakte meldingen

Verschillende soorten meldingen worden als volgt behandeld:

  • Meldingen die ons hebben bereikt waarin de uitgangspunten van een pand anders zijn dan in het model wordt aangehouden worden aangepast in de doorontwikkeling na de testperiode. Denk hierbij aan een ander type fundering of uitgevoerd funderingsherstel. Met het vervallen de funderingslabels wordt dit niet verwerkt in een bijgesteld label. De funderingslabels komen niet terug.
  • Voor veel voorkomende vragen verwijzen wij naar de veel gestelde vragen.
  • Andere type meldingen handelen wij de komende weken persoonlijk af.

Veel gestelde vragen

Binnen het model worden verschillende toetsingen uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten, rekening houdend met een bandbreedte, wordt het risico bepaald per toetsing. Afhankelijk van de indicatie voor het type fundering wegen bepaalde toetsingen zwaarder dan andere. Het zwaarst wegende risico is bepalend.

Uitgevoerde toetsingen:

  • Schimmelaantasting door droogstand van houten palen (paalrot)
  • Bacteriële aantasting (palenpest)
  • Gebrek aan draagkracht/negatieve kleef
  • Verschilzakking voor niet onderheide panden
  • Een tekort voor ontwateringsdiepte voor niet onderheide panden.

Het model is gebaseerd op landelijk beschikbare openbare data, zoals verkrijgbaar bij https://www.pdok.nl/.
De inschatting van het funderingsrisico is niet gemaakt op basis van onderzoeksdata of lokaal beschikbare informatie bij de gemeente.

Voor de grondewaterstand is uitgegaan van landelijk model voor grondwaterstanden (Gemiddeld Laagste Grondwaterstand). Deze kan afwijken van de lokale situatie.

Ja. De beoordeling is een modelwaarde en kan daarmee ook foutief zijn. Door een reactie te sturen naar info@fundermaps.com wordt uw melding in behandeling genomen en het label of uitgangspunten herzien.

Op het moment worden de kosten niet meer getoond bij het opvragen van het funderingsrisico. Er is onduidelijkheid wat  deze indicatie betekend. Wij werken aan een betere en duidelijkere ontsluiting.

Het KCAF inventariseert periodiek de gemiddelde herstelkosten op de markt. Deze kosten zijn afhankelijk van het type fundering en de locatie in Nederland. De herstelkosten worden uitgedrukt in euro/m2. Door het funderingsoppervlak van een pand met een funderingslabel van C of hoger te berekenen kunnen de indicatieve herstelkosten bepaald worden.

Herstelde funderingen worden niet landelijk bijgehouden. Enkele gemeentes hebben de registratie ontsloten maar is veel gevallen niet compleet. Indien de fundering van een pand is hersteld ontvangen wij die melding graag op info@fundermaps.com en zal dit na bevestiging worden verwerkt.

Alle ontvangen meldingen worden binnen de testperiode behandeld. Deze meldingen worden gebruikt om het model te verbeteren.

Het afgegeven funderingsrisico is een voorlopig classificatie en dient ter indicatie en informatief beschouwd te worden. Het heeft geen formele status. Verzoeken tot wijzigingen van het label worden in behandeling genomen.

Nee. Het Funderingslabel is een indicatie en dient als informatief beschouwd te worden. Het heeft geen formele status.

Nee. Het KCAF en FunderMaps zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare informatie. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan het funderingslabel en aanverwante uitkomsten op de website kcaf.nl en op funderingsrisico.fundermaps.com alsmede eventueel advies – per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend.

Nee. Het funderingrisico is een inschatting op basis van openbare informatie. Het vervangt geen archiefonderzoek of onderzoek op locatie. Het funderingrisico kan helpen aanvullend onderzoek te starten wanneer er ook andere tekenen zijn van schade en of vermoeden van funderingsproblematiek.

Het KCAF funderingslabel bevindt zich in een testfase. Deze applicatie is door KCAF uit eigen middelen ontwikkeld en zal tot eind 2020 ter inzage zijn voor o.a. huiseigenaren. Met de mogelijkheid om vragen, eventuele correcties te verwerken. Dit om de kwaliteit van de applicatie te verbeteren. De bedoeling is dat de definitieve versie medio 2021 operationeel is. KCAF baseert het label op basis van bij KCAF  beschikbare openbare gegevens. KCAF kan niet instaan voor een onjuiste aanduiding van een label. Een ieder die aan kan tonen dat een label gecorrigeerd dient te worden, wordt bij deze uitgenodigd dit via de website knop aan ons kenbaar te maken.

Lees de disclaimer.