“Help, ons vastgoed verzakt!

Thema RiskCongres Lokaal Bestuur 2020: “Help, ons vastgoed verzakt!

Volgens het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) dreigen er in Nederland circa een miljoen huizen een ernstig probleem te krijgen, namelijk verzakking door funderingsproblemen. Het probleem speelt in vele regio’s zoals in Rijnmond en Zaanstad maar ook in een plaats als Zevenaar, vlak bij de grens met Duitsland. Door het lage grondwaterpeil, als gevolg van de droogte, gaan houten palen onder de woningen rotten. Maar ook huizen met een fundering op staal zouden problemen kunnen krijgen. Droge klei klinkt in, daardoor verzakt de bodem. Met name huizen die voor 1970 zijn gebouwd lopen risico: één op de vier dreigt te verzakken. Huiseigenaren moeten de schade zelf betalen. Die kan volgens het kenniscentrum oplopen tot wel honderdduizend euro per huis.

Veel partijen zijn betrokken rond het thema “Help, ons vastgoed verzakt”. Te noemen zijn de bewoners (eigenaren en huurders), woningcorporaties, gemeenten, waterschappen,  provincies en uiteraard ook de politiek en de landelijke overheid.

Door de veelheid aan stakeholders is het lastig om een probleemeigenaar aan te wijzen. Eén ding is zeker, de bewoner heeft er last van!  Langzamerhand wordt de ernst van de situatie rond dit thema steeds duidelijker. Sommige betrokken partijen, zoals de gemeente Zaanstad en Gouda, zijn bezig om goede oplossingen uit te werken, maar andere betrokken partijen nemen vooralsnog een afwachtende houding aan. Daarom hebben het Risk & Compliance Platform Europe en Public Values het initiatief genomen om alle partijen aan tafel te brengen op dinsdag 10 maart 2020 bij het RiskCongres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis Utrecht. Niet alleen de overkoepelende organisaties (KCAF, Woonbond) komen aan bod, maar ook de partijen die daadwerkelijk bezig zijn met de oplossingen in de praktijk.

Dinsdag 10 maart 2020 verzorgen Ruud van Workum en Don Zandbergen namens het KCAF lezingen op dit congres.

Risk Congres Lokaal Bestuur
Programma, Aanmelden en overzicht sprekers