Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF): Een Pijler van Expertise en Innovatie

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) staat bekend als een onafhankelijke stichting die sinds haar oprichting in 2012 een sleutelrol speelt in het Nederlandse landschap van funderingsherstel en -onderzoek. Met de steun van gemeenten, actie- en bewonersgroepen en een motie in de Tweede Kamer, heeft het KCAF zich ontpopt als een voortrekker in de strijd tegen funderingsproblemen.

Groei en Ontwikkeling

Vanuit een bescheiden begin als semi-vrijwilligersorganisatie heeft het KCAF zich ontwikkeld tot een professioneel kennisinstituut met een breed scala aan activiteiten. Het centrum richt zich niet alleen op houten paalfunderingen maar heeft zijn expertise uitgebreid naar alle typen funderingen die risico lopen door bodemdaling, grondwaterproblematiek, en de gevolgen van klimaatverandering.

Dienstverlening en Activiteiten

Het KCAF verzamelt en deelt kennis over funderingsrisico’s, onderzoeksmethoden, preventietechnieken, en verbeterstrategieën. De benadering is multidisciplinair, waarbij technische, financiële, en sociaal-emotionele aspecten integraal worden aangepakt. Het Nationaal Funderingsloket en de FunderMaps-applicatie zijn slechts enkele voorbeelden van hoe het KCAF praktische tools en diensten biedt ter ondersteuning van eigenaren, gemeenten, en professionals in de sector.

Innovatie en Vooruitgang

Het Innovatie Programma Preventie Funderingsschade (IPPF) onderstreept de toewijding van het KCAF aan het ontwikkelen van toekomstgerichte oplossingen voor funderingsproblemen. Door voortdurend te innoveren en kennis te delen via leergangen, workshops, en voorlichtingsbijeenkomsten, speelt het KCAF een cruciale rol in de educatie van professionals en de voorlichting van het brede publiek.

Bestuurlijke Structuur

Het bestuur van het KCAF weerspiegelt een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden binnen de funderingsproblematiek. Dit bestuur bestaat uit experts en professionals uit verschillende disciplines, waaronder:

  • Margriet Brinxma,
  • Peter Boelhouwer,
  • Wessel van Boetzelaer,
  • Dick de Jong,
  • Ferry van der Kwaak,
  • Nancy Neuteboom.

Contactinformatie

Voor directe communicatie en media-aanvragen biedt het KCAF specifieke contactpunten:

  • Media: n.neuteboom@kcaf.nl
  • Algemeen: info@kcaf.nl

Naar een Steviger Toekomst

Het KCAF staat als een baken van kennis en ondersteuning in het complexe veld van funderingsproblematiek. Door haar innovatieve aanpak, uitgebreide netwerk, en toegewijde bestuur en medewerkers, biedt het KCAF essentiële diensten die bijdragen aan de duurzaamheid en veiligheid van het Nederlandse vastgoed. Met een groeiende behoefte aan structurele steun en erkenning, blijft het KCAF een pleitbezorger voor verbetering en preventie van funderingsschade, ten behoeve van eigenaren, overheden, en de maatschappij als geheel.

Voor meer informatie over projecten, richtlijnen, en het laatste nieuws, bezoek de officiële website: www.kcaf.nl.