Fundamenten van de Toekomst: Een Diepgaande Analyse van Nederlandse Funderingsrisico’s

Op verzoek van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) een cruciale studie voltooid, gericht op het identificeren van panden met een verhoogd of hoog risico op funderingsproblematiek. Dit initiatief, vastgelegd in het diepgaande rapport “Stand van het Land”, gepubliceerd op 26 januari 2024, onthult significante inzichten over de omvang en aard van funderingsrisico’s in Nederland. Het document, dat als bijlage bij dit artikel is gevoegd, is een testament van de gezamenlijke inzet voor het aanpakken van deze kritieke uitdaging.

Het rapport, het resultaat van een zorgvuldige analyse met behulp van de FunderMaps-applicatie, illustreert de complexiteit van funderingsproblemen die vaak voortkomen uit bodemdaling en de impact van klimaatverandering. Het KCAF werd specifiek gevraagd om gedetailleerde cijfers te leveren over panden met verschillende funderingstypen en de bijbehorende risico’s, essentieel voor goed onderbouwd advies. Dit onderzoek draagt bij aan effectief vastgoedbeheer en verbetert het inzicht in de landelijke funderingsproblematiek.

De FunderMaps-applicatie, ontworpen voor het beheer van funderingsgegevens, speelt een cruciale rol in dit proces. Het platform verwerkt een breed scala aan gegevens, waaronder funderingstypen per pand, rapportages van funderingsonderzoeken, bouwkundige opnames, en informatie uit het Nationaal Herstel Register en taxatierapporten. Dankzij de samenwerking met gemeenten, provincies, woningcorporaties, taxatie-instituten, en funderings- en bouwkundig onderzoeksbedrijven heeft FunderMaps sinds 2017 een aanzienlijke dekking bereikt, met gegevens van circa 35% van de panden van voor 1970.

Een belangrijk aspect van het rapport is de integratie van zowel vastgestelde waarden als modelgegevens, verspreid over heel Nederland, wat zorgt voor een hoge mate van nauwkeurigheid en relevantie van de informatie. Deze methodologie biedt een gedetailleerd en betrouwbaar overzicht van funderingsrisico’s in Nederland, variërend van droogstand (paalrot) en onvoldoende ontwateringsdiepte tot bacteriële aantasting (palenpest) en negatieve kleef.

Dit onderzoek is niet alleen een antwoord op de vraag gesteld door de RLI, maar ook een stap voorwaarts in de ontwikkeling van strategieën voor het beheer van funderingsproblemen in Nederland. Door de gegevens van FunderMaps te combineren met geavanceerde analysemethoden, waaronder machine learning, kunnen we betere voorspellingen doen en effectievere oplossingen bieden.

Download de rapportage