Innovatie in Funderingsonderzoek: De Gevelscan

In oktober 2022 markeerde de publicatie van de richtlijn ‘Funderingen onder gebouwen’ een belangrijke mijlpaal in de aanpak van funderingsproblemen in Nederland. Deze richtlijn, een samenwerkingsverband tussen onderzoeksbureaus op de KCAF-erkenningslijst, aangevuld met deskundigen uit de wetenschap en overheid, heeft sindsdien een cruciale rol gespeeld in het stimuleren van grondig en degelijk funderingsonderzoek bij woningen en gebouwen. De richtlijn is massaal gedownload bij het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en heeft brede acceptatie en implementatie gevonden bij diverse partijen en overheden, die het verplicht hebben gesteld bij het uitvoeren van funderingsonderzoeken.

De toegenomen aandacht voor funderingsproblematiek, zowel in de media als door de opkomst van lokale initiatieven en onderzoeksprogrammaā€™s, heeft geleid tot een significante stijging in het bewustzijn en de vraag naar funderingsonderzoeken. Dit heeft echter ook een uitdaging aan het licht gebracht: de benodigde marktcapaciteit voor volledige funderingsonderzoeken overstijgt vaak wat direct beschikbaar is bij de erkende bureaus. In antwoord op de vraag naar een efficiĆ«ntere, maar nog steeds kwalitatieve aanpak, is het concept van een ‘funderingsonderzoek light’ versie ontstaan, mede dankzij de ontwikkeling in opnametechnieken en het gebruik van satellietdata.

In reactie op deze ontwikkelingen en de toenemende vraag, startte KCAF medio 2023 een reeks proefprojecten om een dergelijke lightversie te ontwikkelen en valideren: de KCAF-GevelScans. Deze proefprojecten, uitgevoerd in opdracht van particulieren en woningcorporaties, bestreken een breed scala aan woningtypes en locaties, en hebben geleid tot een veelbelovende nieuwe methodiek voor funderingsdiagnostiek, ondersteund door de innovatieve GevelScan-app.

De GevelScan-app, momenteel in ontwikkeling, belooft het proces van funderingsinspecties te revolutioneren door inspecteurs in staat te stellen hun bevindingen direct in te voeren, wat resulteert in overzichtelijke en bondige rapporten. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap voorwaarts in het streven naar meer duidelijkheid en consistentie in het veld van funderingsonderzoek. Het is echter belangrijk te benadrukken dat de GevelScan niet in alle gevallen volstaat; het advies dat hieruit voortkomt, kan de noodzaak van een uitgebreider onderzoek benadrukken.

De GevelScan-app zal uitgebreid worden toegelicht op het aanstaande KCAF-Congres op 18 april 2024. De app wordt, onder voorwaarden, beschikbaar gesteld aan bureaus op de erkenningslijst, met als doel de marktbehoefte aan snelle en effectieve funderingsdiagnostiek te bedienen.

De ontwikkeling van de Gevelscan en de bijbehorende richtlijn voor een ‘funderingsonderzoek light’ zijn duidelijke voorbeelden van hoe innovatie kan bijdragen aan de oplossing van complexe problemen in de bouw- en vastgoedsector. Vragen en opmerkingen zijn welkom via @KCAF of info@kcaf.nl, waarbij we streven naar een voortdurende dialoog met alle betrokken partijen om de kwaliteit en uniformiteit van funderingsadvies te waarborgen.