KCAF landelijk funderingsloket

Het KCAF landelijk funderingsloket is gelanceerd: loket.kcaf.nl

Ondanks het op dit moment uitblijven van een bijdrage vanuit het Ministerie van BZK voor 2020 zullen wij het op ons initiatief opgerichte en sinds 2012 bestaande KCAF landelijk funderingsloket zo goed mogelijk open houden, waarbij onze innovatieve IT oplossing vooralsnog zorgt voor het betaalbaar houden van deze service voor gedupeerden, woningcorporaties, gemeentes en waterschappen.