Vooraankondiging KCAF bijeenkomst 15 april 2020

Het onlangs opgerichte KCAF Platform Kennisdeling & Ondersteuning Funderingsaanpak organiseert deze bijeenkomst specifiek voor gemeentes, woningcorporaties en waterschappen. Plaats en tijdstip worden binnenkort bekend gemaakt.

Op deze middag zal o.m. nader ingegaan worden op de actuele ontwikkelingen rond de funderingsproblematiek in relatie tot bodemdaling en klimaateffecten.

Interessante thema’s, vragen om te behandelen, kunnen worden opgegeven aan KCAF via info@kcaf.nl.

Vanuit KCAF wordt o.a. ingegaan op de ontwikkelingen rond (digitale) gevelscans en scheurdetectie. Maar ook juridische zaken als privacy en funderingsgegevens, funderingsproblematiek in relatie tot rioolbeheer ed. kunnen aan de orde komen. Geïnteresseerden kunnen zich voor die middag, die in west/centraal NL zal worden gehouden, opgeven via: info@kcaf.nl.