Nieuwe Richtlijn Funderingen onder gebouwen

Richtlijn Funderingen onder gebouwen, onderzoek en beoordeling funderingen op staal en op houten palen

Binnen KCAF is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de revisie van de Richtlijn. Met gepaste trots presenteert KCAF de nieuwe, gereviseerde Richtlijn Funderingen onder gebouwen, onderzoek en beoordeling funderingen op staal en op houten palen (download). De richtlijn zal op het jubileum congres van het KCAF op dinsdag 22 november 2022 officieel en uitgebreid worden gepresenteerd.

De gereviseerde Richtlijn wordt reeds thans gepubliceerd en kan vanaf 1 augustus 2022 gedurende de overgangsperiode tot 1 januari 2023 toegepast worden naast de bestaande onderzoeksrichtlijnen. Wij nodigen iedereen van harte uit de nieuwe gereviseerde Richtlijn te bestuderen en ons vóór 1 november 2022 uw op- en aanmerkingen (onjuistheden en verschrijvingen) of suggesties mee te delen. Gaarne uw reacties zenden aan ir. F. van Lier (directeur van het KCAF) op het e-mail f.vanLier@kcaf.nl. onder vermelding van “Reactie gereviseerde Richtlijn”.

Uw reactie zal met aandacht worden bestudeerd en wij kunnen deze alsdan nog verwerken in de gereviseerde Richtlijn zoals die vanaf 1 januari 2023 zal gelden. Vanaf dat moment zullen de huidige onderzoeksrichtlijnen worden ingetrokken. De gereviseerde Richtlijn is van toepassing voor funderingen onder gebouwen en bouwwerken, zowel op palen als op staal.

Vooraankondiging Richtlijn Gedrukte funderingspalen, ontwerp en uitvoering

 Op het congres zal KCAF ook de nieuwe Richtlijn Gedrukte Funderingspalen (ontwerp en uitvoering) presenteren. Daarover wordt u in het najaar van 2022 nader geïnformeerd.