Nieuwe versie van de klimaatschadeschatter

KCAF heeft bijgedragen aan de Nieuwe versie van de klimaatschadeschatter.

Extreme buien, hitte en droogte komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Deze klimaateffecten zorgen op allerlei niveaus voor schade. De Klimaatschadeschatter geeft een inschatting van verwachte schadekosten als er niets aan klimaatadaptatie zou gebeuren. Op 10 december 2019 is een nieuwe versie van de Klimaatschadeschatter online gegaan.

Wat is er nieuw?

In deze nieuwe versie van de Klimaatschadeschatter zijn de volgende schades toegevoegd:

  • Schade door droogte aan funderingen, wegen en gemeentelijk groen
  • Schade door bestrijding van de eikenprocessierups
  • Indirecte schade door wateroverlast aan panden en schade door hagel

Nieuw zijn ook de factsheets op de website. Op de factsheets zie je welke methode er gebruikt is om een schade te berekenen. En je ziet welk stappenplan je kunt volgen om een preciezere berekening te maken voor je eigen gebied.

Wat is de Klimaatschadeschatter?

De Klimaatschadeschatter is een tool die inschat hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte in Nederland zullen veroorzaken in de periode 2018 tot 2050. De tool geeft per inwoner van een gemeente een schatting voor verschillende schades, zoals extra ziekenhuisopnames door hitte en schade aan panden door wateroverlast. Daarnaast presenteert de tool het restrisico voor een overstroming vanuit het primaire systeem.

Wie hebben de tool ontwikkeld?

De KSS is ontwikkeld op initiatief van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS). De tool is gemaakt door Stichting Climate Adaptation Services, Deltares, Wageningen Environmental Research, TNO, RIVM, Hogeschool van Amsterdam, Tauw, Arcadis, Sweco, Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en Aveco de Bondt.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over de Klimaatschadeschatter? Ga dan naar de Helpdesk Ruimtelijke Adaptatie en vul het contactformulier in.

Ga naar de klimaatschadeschatter
2019-12-11T20:03:52+01:0010, december, 2019|Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart, Innovatie|