Aanpak funderingsproblematiek Schiedam Servicepunt Woningverbetering

De aanpak Funderingsproblematiek in Schiedam is vrij uniek: een structurele aanpak sinds 2004, een laagrentende lening voor herstel tegen 1,5% rente en gratis hulp en begeleiding. Vanuit Schiedam wordt de expertise vaak geraadpleegd door andere gemeenten en er is nauwe samenwerking met het KCAF, Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek. In het kort wat gegevens op een rij.

Funderingsproblematiek is in Schiedam een grote opgave. Sinds 2004 is er voor funderingsherstel – en particuliere woningverbetering – een regeling vastgesteld. Het Servicepunt Woningverbetering is opgezet om huiseigenaren te helpen met deskundig advies en subsidies. Eigenaren van wie het huis funderingsproblemen heeft, krijgen gratis begeleiding op weg naar funderingsherstel, alle deskundige onderzoeken ter beschikking, een gratis globaal funderingsherstelplan en de mogelijkheid een laagrentende lening tegen een rente van 1,5% af te sluiten. Deze aanpak is sinds 2004 structureel, in tegenstelling tot vele andere gemeenten die samen met Schiedam vanwege een rijkssubsidie (ISV-gelden) een funderingsaanpak zijn gestart maar gestopt op het moment dat het rijksgeld op was. De Schiedamse aanpak kan ook steeds op brede steun van de gemeenteraad rekenen. De gemeente wil met het Servicepunt Woningverbetering stimuleren dat het particuliere bezit in de ‘oude’ wijken op orde blijft, voorbereid is met het oog op de toekomst (bijvoorbeeld op het gebied van langer in eigen huis blijven wonen en duurzaamheid) en zo de leefbaarheid en veiligheid bevorderen.

Funderingsproblematiek

  • Voor ruim 400 woningen (260 panden) is een funderingsherstelplan gemaakt en is overleg met de eigenaren
  • Daarvan is de funderingsherstel al hersteld of nog in uitvoering aan 328 woningen op 33 verschillende locaties.
  • Met de eigenaren ruin 200 woningen is het Servicepunt Woningverbetering met eigenaren aan de slag om tot funderingsherstel te komen.
  • Circa 250 panden zitten nog in de monitoring (en onzekerheid) omdat niet zeker is of de fundering in orde is of niet; dit is dus nog een mogelijke werkvoorraad. 2 maal per jaar worden de zakkingen van d4e panden gemeten
  • Eigenaren hebben tot nu toe alleen voor het financieren van funderingsherstel voor 9 miljoen euro aan laagrentende leningen uitstaan via de gemeente Schiedam (revolverend fonds)
  • De gemeente Schiedam heeft tot nu toe voor 480.000 euro subsidie verstrekt aan eigenaren/bewoners (4.500 euro voor eigenaren/bewoners per pand)

In totaal hebben eigenaren tot eind 2018 voor bijna 60 miljoen euro geïnvesteerd in het eigen huis (particuliere woningverbetering én funderingsherstel) door middel van de gemeentelijke aanpak met het Servicepunt Woningverbetering. Dat is mogelijk gemaakt met 40 miljoen euro aan laagrentende leningen.

Lees meer over Funderingsaanpak in Schiedam
2019-12-11T20:03:32+01:0011, december, 2019|Aanpak funderingsproblematiek gemeente Schiedam, Herstel|