Onderzoek naar Krimp-Zwel gedrag

Ook in Nederland zijn de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar. Zo is in Twente de gemiddelde jaartemperatuur van 1970 tot 2020 met 2˚C gestegen, zie figuur 1. Misschien nog wel belangrijker voor Oost-Nederland en deze case is dat er in de periode tussen 2008 en 2010 een behoorlijke toename van het neerslagtekort is ontstaan (ref 2). Verder zijn de drie zomers 2018, 2019 en 2020 zowel extreem warm als droog geweest. Dit heeft onder andere geleid tot een
lage grondwaterstand in de zomer van 2018 en 2019. In figuur 2 is het langjarig grondwaterpeil op een locatie in de Achterhoek te zien.

Wat hebben deze veranderingen te maken met kleien funderingsproblemen?

dr. Ir. C. (Cock) Blom,  Ing. K.O. (Kees) van der Werf,  Drs. R.J. (Roelof) Stuurman en Dr. H (Henk) Kooi doen daar onderzoek naar. De eerste publicatie is opgenomen vakblad Geotechniek (juni 2022).

Lees publicatie