Subsidie Mogelijk voor Gebruik Wet Kwaliteitsborging bij Funderingsherstel

Vanaf volgend jaar zal, als alles volgens plan verloopt, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) ook gelden voor funderingsherstel. Op dit moment kunnen opdrachtgevers en aannemers echter al vooruitlopen op deze wetgeving door subsidie aan te vragen voor de inzet van een kwaliteitsborger.

Wat gaat u merken van de Wkb?

Voorheen werd een vergunning verleend om te voldoen aan de technische regels van een bouwwerk. Onder de nieuwe Wkb moeten opdrachtgevers en aannemers bij het indienen van de gereedmelding aantonen dat het bouwwerk aan de regels voldoet. Dit betekent dat er een dossier met tekeningen en berekeningen van het bouwwerk aan de gemeente moet worden verstrekt en dat een kwaliteitsborger een verklaring moet overleggen dat het bouwwerk aan de regels voldoet. De kwaliteitsborger beoordeelt de tekeningen en berekeningen van de aannemer en adviseurs en controleert het bouwen op de bouwplaats. Dit vraagt om afstemming, samenwerking en overleg.

Start een Proefproject voor Funderingsherstel met de STIPP-regeling

De Wkb treedt gefaseerd in werking, wat partijen de ruimte biedt om zich voor te bereiden. Het is belangrijk dat u nagaat wat de gevolgen van de Wkb voor uw organisatie zijn. Dit kunt u doen door een eerstvolgend funderingsherstelproject als proefproject uit te voeren. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Kwaliteitsborging Nederland, Bouwend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bieden hierbij financiële ondersteuning aan via de STIPP-regeling. U kunt ook hulp krijgen bij het opstarten van het project.

Heeft u een project waarvoor vóór 1 januari 2024 een omgevingsvergunning is aangevraagd? Dan kunt u alsnog een STIPP-bijdrage aanvragen.

Het is een uitstekende gelegenheid om nu al te anticiperen op de Wet Kwaliteitsborging en gebruik te maken van de beschikbare subsidies en ondersteuning. Voor meer informatie en het aanvragen van subsidies, kunt u contact opnemen met de desbetreffende instanties.

Hoe start u een proefproject voor verbouwactiviteiten?

  • Zoek een geschikte kwaliteitsborger. Hier vindt u een overzicht.
  • Neem contact op met uw gemeente. Diverse gemeenten oefenen met de Wkb en een deel geeft – aanvullend op de financiële tegemoetkoming – een korting op de leges.
  • Meld uw project aan via de website van Stichting iBK.

Meer informatie? Ga naar www.stichtingibk.nl

 

 

 

 

2024-06-05T20:45:31+01:005, juni, 2024|Fonds duurzaam funderingsherstel, Herstel, Innovatie, Juridisch|