Nieuwe Lokale Funderingsloketten in Arnhem en Dordrecht

Recent zijn de gemeenten Arnhem en Dordrecht gestart met lokale funderingsloketten. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) zal voor beide loketten de inhoudelijke begeleiding mede verzorgen namens deze gemeenten.

Eerste Landelijke Loketmedewerkersbijeenkomst

Op 2 juli aanstaande vindt de eerste landelijke loketmedewerkersbijeenkomst plaats. Het KCAF zet zich in voor het opbouwen en verspreiden van kennis over funderingsproblematiek, met een focus op houten palen, ondiepe funderingen en bodemdaling. Deze expertise stelt het KCAF in staat om praktische ondersteuning te bieden bij het Nationaal Funderingsloket en om lokale loketten bij gemeenten op te zetten en te bemannen of ondersteunen.

Doel van de Bijeenkomst

Het doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de diverse plaatselijke en regionale loketten in het land, en om medewerkers de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. Samenwerking is essentieel, en in veel gevallen werken we met partnerschappen. Door kennis te delen, kunnen we efficiƫnter en effectiever omgaan met funderingsproblematiek.

Ondersteuning

Deze dag wordt mede ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de gemeente Woerden. Hun betrokkenheid benadrukt het belang van samenwerking tussen verschillende overheidsinstellingen en gemeenten om funderingsproblemen aan te pakken.

Het KCAF blijft zich inzetten voor een solide basis, zowel letterlijk als figuurlijk, door gemeenten te ondersteunen in hun strijd tegen funderingsproblemen. Samen bouwen we aan een veilige en stabiele toekomst voor Nederland.

Voor meer informatie over de landelijke bijeenkomst of de nieuwe lokale funderingsloketten, neem contact op met het KCAF via info@kcaf.nl