WTA Studiedag 2016: Versterkingsmaatregelen van funderingen en monumenten

Geachte heer, geachte mevrouw,

Op vrijdag 22 april 2016 organiseert WTA Nederland-Vlaanderen een studiedag over het evalueren van versterkingsmaatregelen bij monumenten, uitgevoerd naar aanleiding van bewegingen of werkzaamheden in de ondergrond. Deze studiedag vormt een vervolg op de voorgaande succesvolle WTA studiedag rond “schade aan bouwkundig erfgoed door bewegingen in de ondergrond”, die op 20 November 2015 in Antwerpen plaatsvond. Tijdens die dag lag het accent op het ontstaan en gevolgen van door steenkool- en gaswinning ge├»nduceerde bevingen. Bij de komende studiedag ligt de nadruk meer op de praktische en technische uitvoeringsaspecten van herstel- of verstevigingswerkzaamheden aan gebouw, fundering of bodem.
Welke effecten kunnen aardbevingen of werkzaamheden onder een monument hebben op het dat gebouw? En wat zijn de mogelijkheden om de effecten op te vangen? Is het zinvol om metselwerk te versterken met wapening. Zo ja, wat zijn de randvoorwaarden daarbij? En wat kunnen we leren van eerder bij historische gebouwen uitgevoerde versterkingen in andere aardbevingsgebieden? Mede aan de hand van casuïstiek en evaluatie van eerdere ingrepen wordt dieper ingegaan op uitvoeringstechnische aspecten. De studiedag is interessant voor iedereen die verantwoordelijk is voor of betrokken is bij constructieve problemen of opgaven waarbij de bodem onder of naast het gebouw een rol speelt. Graag ontvang ik u met vele anderen in Amersfoort op deze boeiende en actuele studiedag.

Met vriendelijke groet,

Michiel van Hunen
Secretaris WTA Nederland-Vlaanderen

Meer informatie over WTA Vlaanderen
2018-03-01T19:43:51+01:0028, februari, 2018|F3O_archief|