Nationaal congres bodemdaling 2020: Bodemdaling in beweging, #zodus

De afgelopen jaren zijn er veel waardevolle initiatieven ontstaan om de effecten van veen- en kleibodemdaling inzichtelijk, meetbaar, toepasbaar en beheersbaar te maken. De opgave blijft groot: de economische impact is gigantisch en oplossingsrichtingen voor zowel landelijk als stedelijk gebied vragen om heldere toekomstbestendige lange-termijn visies. Platform Slappe Bodem maakt zich al jaren sterk voor een integrale aanpak. Het is tijd om de balans op te maken en diverse initiatieven structureel te ondersteunen om ons land klimaatrobuust, economisch sterk en bodemdalingsbestendig te maken.

Op 19 november brengen we de nationale opgaven, lopende initiatieven, praktijkervaringen en opinies uit diverse werkvelden voor het voetlicht op het Nationaal Congres Bodemdaling. De live opnames van het plenaire programma vinden plaats bij Fort Wierickerschans waarbij u via een livestream aanwezig kunt zijn en kunt deelnemen aan de discussies. ’s Middags (van 13.00 tot 16.30 uur) worden in deelsessies verschillende praktijkprojecten via video’s in beeld gebracht met aansluitend de mogelijkheid tot uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.  U kunt een keuze maken uit verschillende online deelsessies.

Wat kunt u verwachten?
In het plenaire programma zullen onder meer de volgende thema’s aan bod komen:

 • De complexe droogte- en water opgave van ons land;
 • Oplossingsrichtingen om investeringen in infrastructuur en onderhoudskosten voor gemeenten beheersbaarder te maken;
 • Het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over bodemdaling in veengebieden.

In de deelsessies komen onder andere aan bod:

 • De laatste stand van zaken over het voorzien en juist interpreteren van geo informatie en data;
 • Onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen;
 • Actief grondwaterpeilbeheer.

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling levert hiervoor de laatste kennis en inzichten. Daarnaast mag u ook zelf in beweging komen tijdens dit interactieve webinar, zowel letterlijk als figuurlijk. Leg de sportkleren alvast maar klaar want we gaan met z’n allen bottom-up!

…………………………..
PROGRAMMA

10:00 tot 12:00 uur – Plenaire beschouwing onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman

 • Hilde Niezen, voorzitter Platform Slappe Bodem
 • Advies RLI-bodemdaling in veenweiden gebieden, André van der Zande
 • Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
 • Peter Glas, Deltacommissaris
 • Erik Jan van Kempen, DG Omgevingswet (ministerie BZK)
 • Gilles Erkens, Deltares / Universiteit Utrecht
 • Robert van Cleef, Coalitie Stevige Steden
 • Arthur Bolderdijk, wethouder Woerden

12:15 tot 12:30 uur Break-out sessie Beweging

12:30 tot 13:00 uur lunch

13:00 tot 16:30 uur – Beweging in de Praktijk: Deelsessies

13:00 tot 14:00 uur keuze uit:

 • Verdiepingssessie broeikasgassen Veenweiden
 • Actief grondwaterpeilbeheer kan droogteschade voorkomen

14:15 tot 15:15 uur keuze uit:

 • Levenscycluskosten-benadering en onderzoek Kosten in Beeld
 • Nieuwbouw en herstructurering

15:15 tot 15:30 uur Break-out sessie Beweging

15:30 tot 16:30 uur keuze uit:

 • Geo-Informatie
 • Nationaal kennis- en belevingscentrum bodemdaling

Het volledige programma, inclusief een beschrijving van de deelsessies in de middag, kunt u hieronder downloaden.

Download
Programma Nationaal Congres Bodemdaling.pdf

2020-11-03T20:36:28+01:003, november, 2020|Bodemdaling, Droogte, Informatie funderingsproblematiek, Samenwerking|