Campagne rondom Funderingsproblemen door Vereniging Eigen Huis

Als je fundering wankelt, wil je zelf stevig staan 💪

Onder deze titel voert Vereniging Eigen Huis, met ondersteuning van KCAF, een uitgebreide campagne onder haar leden. Deze campagne, die nog tot begin juli 2024 loopt, richt zich op bewustwording en informatievoorziening over funderingsproblematiek. Leden van Vereniging Eigen Huis worden geïnformeerd over de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen voor funderingsproblemen. Voor vragen over mogelijke funderingsproblemen, erkende bedrijven en voor informatieve brochures, wordt verwezen naar KCAF.

Hoofdpunten van de Campagne:

  • Bewustwording: Informatie over de oorzaken en gevolgen van funderingsproblemen.
  • Informatievoorziening: Praktische adviezen en tips om funderingsproblemen te herkennen en aan te pakken.
  • Ondersteuning: Doorverwijzing naar KCAF voor uitgebreide informatie, brochures en erkende bedrijven.

KCAF draagt bij aan deze campagne door zijn expertise en bronnen beschikbaar te stellen voor huiseigenaren. Voor meer informatie en ondersteuning kunt u terecht bij het KCAF.

Voor meer details kunt u de campagnepagina van https://www.eigenhuis.nl/wonen/onderhoud/funderingsproblemen bezoeken.