Thema Bijeenkomsten en Trainingen

De afgelopen maanden heeft KCAF, vanuit zijn expertise, een serie themabijeenkomsten georganiseerd voor verschillende doelgroepen.

Voor de Academie voor Vastgoed (AVV) zijn voor verschillende groepen WOZ-taxateurs, makelaars en taxateurs bijeenkomsten georganiseerd met een focus op de funderingsproblematiek en de laatste ontwikkelingen.

Daarnaast heeft KCAF een uitgebreide Incompany training gegeven voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, in samenwerking met PAO, gericht op funderingsproblematiek.

Voor de rest van de zomer staan er een serie bijeenkomsten met banken op de agenda. Afgelopen maand waren we te gast bij ING voor de afdelingen hypotheken en later deze maand gaan we langs bij Vista Hypotheken en ABN AMRO om de laatste ontwikkelingen en de stand van zaken te delen.

KCAF blijft zich inzetten om kennis en expertise te delen met verschillende stakeholders om funderingsproblemen effectief aan te pakken. Niet alleen staat KCAF centraal in Nederland inzake de problematiek, maar het zet zich ook actief in om deze kennis te delen.

We komen ook graag bij u langs.