KCAF Verwelkomt Rli Advies Nieuwe Subsidieregelingen

Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) reageert enthousiast op de recent door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) uitgebrachte adviezen. Deze aanbevelingen, gericht op het voorkomen van een funderingscrisis in Nederland, markeren een significante stap voorwaarts in de nationale aanpak van funderingsproblemen. Met de introductie van landelijk dekkende subsidies op onderzoek, wijkgerichte aanpakken en herstelwerkzaamheden, belooft dit nieuwe beleid een positieve impact op zowel de markt als particuliere woningeigenaren.

Een Nieuwe Tijd voor Funderingsonderzoek en -herstel

De Rli adviseert een drietal revolutionaire subsidie-initiatieven:

  1. Een Landelijk Dekkende 70% Subsidie op Onderzoek: Deze subsidie maakt het voor woningeigenaren aanzienlijk toegankelijker om de staat van hun fundering te laten onderzoeken. Door de financiële drempel te verlagen, stimuleert dit initiatief een proactieve benadering van funderingsproblemen.
  2. Een Landelijk Dekkende Subsidie op Wijkgerichte Aanpakken/Onderzoeken: Dit beleid ondersteunt een collectieve benadering voor het onderzoeken van funderingsproblemen. Het bevordert samenwerking tussen buren en gemeenten, waardoor effectievere en efficiëntere oplossingen binnen handbereik komen.
  3. Een Landelijk Dekkende 30% (met een maximum van €40.000) Subsidie op Herstelwerkzaamheden: Deze subsidie biedt een substantiële financiële ondersteuning voor de kostbare herstelwerkzaamheden aan funderingen. Het zorgt ervoor dat herstel niet alleen noodzakelijk, maar ook haalbaar wordt voor een breder publiek.

Een Verantwoordelijk Ministerie voor Funderingsaanpak

Bijzonder aan de adviezen is de oproep voor een verantwoordelijk ministerie, dat de leiding neemt zonder een specifieke minister te benoemen. Dit benadrukt het belang van een overkoepelende, gecoördineerde aanpak die de funderingsproblematiek in al haar complexiteit adresseert.

KCAF: Optimistisch over de Toekomst

Het KCAF is verheugd over deze ontwikkelingen en ziet de nieuwe subsidieregelingen als een belangrijke vooruitgang in de strijd tegen funderingsproblemen. “Deze adviezen bieden ons de kans om met vernieuwde kracht en middelen de funderingsproblematiek aan te pakken. We zijn optimistisch dat deze subsidies aanzienlijk zullen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor zowel de markt als particulieren,” aldus directeur KCAF, Dhr. F. van Lier.

Met deze nieuwe subsidie-initiatieven wordt een tijdperk ingeluid waarin de aanpak van funderingsproblemen niet alleen urgenter, maar ook toegankelijker wordt. Het KCAF staat klaar om samen met overheid, marktpartijen en particulieren te werken aan een solide fundament voor alle Nederlandse woningen. De aanbevelingen van de Rli vormen een cruciale stap naar een gestructureerde en effectieve aanpak van funderingsproblemen in Nederland. Het KCAF omarmt deze ontwikkelingen en kijkt uit naar de positieve impact die deze subsidies zullen hebben op de funderingsbranche en het welzijn van woningeigenaren in ons land.

2024-03-01T13:04:03+01:001, maart, 2024|Bestuur en directie, Erkenningsregeling funderingsaanpak|