De bestaande Erkenningsregeling

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) adviseert over de invoering van een keurmerk voor herstel- en onderzoeksbedrijven in de funderingsbranche. Een dergelijk keurmerk is reeds aanwezig en wordt beheerd door het  Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en heeft reeds een leidende rol ingenomen in de markt. Deze regeling, actief sinds 2017 en breed omarmd door de sector, dient als een kwaliteitskeurmerk. Het onderscheidt bedrijven die voldoen aan de strengste normen voor professionaliteit, betrouwbaarheid en deskundigheid in funderingsonderzoek en -herstel. Met de Erkenningsregeling heeft het KCAF effectief invulling gegeven aan de behoefte voor kwaliteitswaarborging binnen de funderingsbranche, waardoor het advies van het RLI in feite al beantwoord is.

Proactieve Kwaliteitswaarborging

De Erkenningsregeling van het KCAF onderstreept de inzet van de stichting om kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen te verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten. Als onafhankelijk nationaal funderingsloket biedt het KCAF niet alleen antwoorden op vragen over funderingsproblematiek maar zet het zich ook in voor het waarborgen van kwaliteit in funderingsonderzoek, -herstel, en procesbegeleiding.

Een Succesvolle Aanpak Vereist Deskundigheid

De kosten voor funderingsaanpak zijn aanzienlijk, met als gevolg dat er hoge eisen worden gesteld aan de betrokken professionals. Het is cruciaal dat deze werkzaamheden vanaf het begin correct worden uitgevoerd. Om dit te waarborgen, presenteert het KCAF de Erkenningsregeling, die dient als een garantie voor de kwaliteit en integriteit van de aangesloten bedrijven en professionals.

Drie Cruciale Categorieën

De Erkenningsregeling omvat drie belangrijke categorieën: Onderzoeksbedrijven, Herstelbedrijven en Procesbegeleiders. Door te voldoen aan de gestelde voorwaarden binnen deze categorieën, tonen bedrijven aan dat zij de vereiste kwaliteit kunnen en willen leveren. Dit initiatief is ontworpen om toegankelijk en eenvoudig te zijn, terwijl het toch een hoge standaard van professionaliteit en betrouwbaarheid garandeert.

Uniforme Eisen en Toegankelijkheid

Elk van de drie categorieën binnen de Erkenningsregeling deelt gemeenschappelijke eisen, waaronder aantoonbare ervaring, een onafhankelijke klachtencommissie, en de verplichting tot periodieke educatie. Deze eisen zorgen ervoor dat alle deelnemende bedrijven voldoen aan de hoogste verwachtingen van de branche.

Bekijk de erkenningsregeling
Bekijk de deelnemers van de erkenningsregeling