KCAF Reageert op ‘Goed Gefundeerd’ voor een Nationale Aanpak van Funderingsproblematiek

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek heeft kennis genomen van het recente advies “Goed Gefundeerd” van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), gepubliceerd 29 februari 2024, gericht op een nationale aanpak van #funderingsproblematiek in Nederland. Het KCAF onderschrijft de urgentie en het belang van een gecoördineerde aanpak zoals voorgesteld in dit rapport en wil graag enkele aanvullingen en opmerkingen delen in reactie hierop.

1) Allereerst verwelkomt het KCAF de voorgestelde subsidieregelingen die een belangrijke stap voorwaarts betekenen in de aanpak van funderingsproblemen. Het rapport stelt voor onderzoek naar funderingen te subsidiëren met 70% tot 90% van de kosten en herstel van funderingsschade met 30%. Echter, dit stelt onderzoeks- en herstelbedrijven voor de uitdaging om de juiste capaciteit te ontwikkelen om aan de verwachte vraag te voldoen. Het KCAF benadrukt het belang van voldoende gekwalificeerde capaciteit binnen de sector om deze regelingen effectief te maken.

2) Verder wordt in het Rli-rapport de invoering van een certificering voor funderingsonderzoek en herstelplannen aangeraden. Het KCAF wil hierbij aangeven dat er reeds een Erkenningsregeling bestaat die door het KCAF is geïnitieerd, wat als een solide basis kan dienen voor de voorgestelde certificering. Wij zijn bereid onze expertise en ervaring op dit gebied in te zetten om de implementatie van deze certificering te ondersteunen.

3) Het rapport beveelt tevens aan dat de resultaten van funderingsonderzoeken centraal worden opgeslagen, met bijzondere aandacht voor het funderingstype. Het KCAF werkt al met FunderMaps, een database waarin reeds 35% van de gebouwen is opgenomen met betrouwbare, op archief- en veldonderzoek gebaseerde uitgangspunten. Wij zijn van mening dat onze database een waardevolle bijdrage kan leveren aan het nationaal streven naar een volledige funderingsdatabase.

4) Ten aanzien van het voorstel voor een nationaal funderingsloket met lokale kennis en toegankelijkheid, wil het KCAF benadrukken dat wij reeds een dergelijk loket operationeel hebben, inclusief enkele lokale loketten, ondersteund door bureau-, e-mail-, telefoon- en Teams-scommunicatie.

Het KCAF is enthousiast over de mogelijkheden voor samenwerking op de door het Rli-rapport voorgestelde gebieden en ziet een kans voor een vliegende start door voort te bouwen op bestaande initiatieven en kennis en zijn dan ook trots op de bijdrage die hebben mogen leveren aan deze rapportage.

Er ligt veel werk voor ons, maar door gezamenlijk op te trekken en de beschikbare middelen effectief in te zetten, kunnen we aanzienlijke vooruitgang boeken in de aanpak van funderingsproblematiek in Nederland.

Het KCAF nodigt de betrokken partijen uit, in speciaal Hugo de Jonge van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor overleg om de mogelijkheden voor samenwerking verder te bespreken.

Lees het advies hier.