Versterking en Erkenning van FunderMaps

Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) erkent met waardering de recente aanbevelingen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) betreffende een nationale aanpak van de funderingsproblematiek. Echter, het KCAF benadrukt de cruciale rol van haar bestaande database, FunderMaps, die reeds een landelijke registratie van funderingsgegevens faciliteert. Deze gegevens omvatten niet alleen uitgebreide informatie uit funderingsonderzoeken maar ook resultaten van eigen proactieve digitaliseringsinspanningen van gemeentearchieven. FunderMaps integreert lokale en landelijk beschikbare data voor een diepgaande analyse van funderingsrisico’s en biedt een proactieve benadering voor het identificeren en beheren van funderingsproblemen. Dit sluit naadloos aan bij het pleidooi voor digitale archivering door gemeenten en het opzetten van een nationale database.

Het advies van de RLI om een dergelijke database te creëren lijkt overbodig, gezien de bestaande en bewezen efficiëntie van FunderMaps. Deze database wordt bovendien gebruikt door de RLI in haar rapport, wat de betrouwbaarheid en relevantie van de database onderschrijft. Het KCAF nodigt uit tot een erkenning van FunderMaps als de reeds bestaande oplossing voor de nationale registratie van funderingsgegevens, en staat open voor samenwerking met overheidsinstanties om de database verder te verrijken en te optimaliseren. Het KCAF onderstreept het belang van een gecoördineerde aanpak en pleit voor een versterkte samenwerking tussen het KCAF, gemeenten, en de RLI om gezamenlijk de funderingsproblematiek in Nederland effectief aan te pakken.

In deze context roept het KCAF op tot een dialoog met beleidsmakers om de mogelijkheden van FunderMaps verder te exploreren en te benutten, en zo een duurzame en inclusieve strategie voor de aanpak van funderingsrisico’s te realiseren. Door de krachten te bundelen en gebruik te maken van de reeds beschikbare middelen en kennis, kunnen we een solide fundament leggen voor de toekomst van de Nederlandse woningvoorraad.