KCAF helpt gemeente Gouda met de voorlichting in risicowijken voor funderingsproblemen

KCAF helpt gemeente Gouda met de voorlichting in risicowijken voor funderingsproblemen

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte en moet daar ook regelmatig werkzaamheden verrichten. Deze werkzaamheden worden zeer zorgvuldig uitgevoerd. Bij de uitvoering van bijvoorbeeld rioolprojecten wordt vooraf de bouwkundige staat van de panden opgenomen. Tijdens het uitvoeren van de projectwerkzaamheden worden er meters geplaatst die trillingen en grondwaterstanden goed in de gaten gehouden.

Het zorgen voor een goede kwaliteit van de fundering blijft echter ook in dit geval de verantwoordelijkheid van de pandeigenaar. In de Woningwet staat namelijk dat de fundering van een woning sterk genoeg moet zijn om normale werkzaamheden in de openbare ruimte aan te kunnen.

In de meeste wijken waar riolering werkzaamheden en andere ingrijpende werkzaamheden in het openbaar gebied noodzakelijk zijn kunnen zich ook funderingsproblemen voordoen. Om de eigenaren te wijzen op deze mogelijkheid worden er vanaf 2019 per wijk informatie gegeven over de werkzaamheden en de mogelijke gevolgen voor de woning als er sprake is van een slechte fundering. Hiervoor is menskracht en kennis aangetrokken vanuit KCAF. Allereerst is de voorlichting gestart in de Vogelbuurt. Op basis van zakkingsgegevens door satellietmetingen is er op pand- en blokniveau inzicht gegeven aan de eigenaren over de zakkingen die de afgelopen drie jaar zijn opgetreden. Op een aantal inloopavonden zijn deze gegevens individueel toegelicht, daarnaast is er voorlichting gegeven over het uitvoeren van funderingsonderzoek en hier is ook een aparte avond voor georganiseerd. Er is een digitaal funderingsloket ingericht waar eigenaren met vragen terecht kunnen. De betrokkenheid bij de funderingsproblematiek is groot, wat blijkt uit de massale opkomst bij de informatieavonden. Er is nu bij verscheidende bouwblokken funderingsonderzoek in voorbereiding: diverse offertes zijn opgevraagd, bij de funderingsonderzoekbureaus welke vermeld staan op de erkenningslijst van het KCAF,

De gemeente wacht met haar werkzaamheden tot de resultaten van dit onderzoek bekend zijn. Bij het vervangen van het riool zal er een apart HWA stelsel met berging worden aangelegd en er zal een drainage infiltratieleiding ( een zogenaamde DIT-leiding) in de straat gelegd worden om te zorgen dat de grondwaterstand op het goede peil en constant blijft

Een dergelijke aanpak zal ook in de wijken, waar dezelfde problematiek speelt van funderingsproblemen en riool vervanging, gevolgd worden.

De gemeente neemt nu als pilotproject deel aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, de verwachting is dat dit voor de hele stad gaat gelden. Via dit fonds kunnen eigenaren de kosten van het herstel financieren als dit via de reguliere geldverstrekkers niet mogelijk is.

Funderingsaanpak lokale gemeenten
Crabethstraat in Gouda
2019-08-12T11:19:34+01:0025, juni, 2019|Aanpak funderingsproblematiek gemeente Gouda|