Minister Blok informeert Tweede Kamer over opzet Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Tweede Kamer eind 2016 geïnformeerd over de stand van zaken rond het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en over het voornemen om de Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel op te richten om het fonds op 1 maart 2017 in werking te laten treden.

Het fonds wordt gefinancierd met zowel publieke als private middelen tot een beoogde fondsomvang van 100 miljoen euro. Hiermee kunnen, zoals eerder afgesproken met de Tweede Kamer, 2.000 leningen worden verstrekt voor urgent funderingsherstel.

Daarnaast is het de bedoeling dat het fonds, indien mogelijk, nieuwe leningen verstrekt uit de aflossingen en zodoende een revolverend karakter krijgt. Het fonds verstrekt leningen aan eigenaren-bewoners indien zij een urgente herstelopgave hebben en hun woning gelegen is in een gemeente die meewerkt aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dat is niet verplicht voor gemeenten. Een aantal gemeenten en een provincie werken al mee aan de totstandkoming van het fonds. Daarnaast hebben diverse andere gemeenten interesse getoond in deelname.

In de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 23 december 2016 gaat de minister nader in op de beoogde werking van het fonds, de te volgen procedures en de stappen om het fonds dit voorjaar in werking te kunnen laten treden. KCAF werkt daar hard aan mee en ondersteunt de ambitie om het Fonds Duurzaam Funderingherstel, met zoveel mogelijk deelnemende gemeenten, per 1 maart 2017 in werking te laten treden.

Klik hier voor brief
2018-06-08T13:06:16+01:0010, januari, 2017|Financieel, Fonds duurzaam funderingsherstel, Herstel|