Pilots Rotterdam funderingsherstel met financiering uit Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Eind 2016 ontving KCAF van de gemeente Rotterdam de opdracht om bij twee herstelprojecten te Rotterdam ( Azaleastraat en Orchideestraat) , de sociale procesbegeleiding te verzorgen. Dit omdat op dat moment het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) al in een vergevorderd stadium van oprichting was. Door de specifieke begeleiding kon op deze wijze ervaring worden opgedaan met de nieuwe spelregels rond financiering en acceptatie bij het FDF.

Deze ervaring wordt door KCAF weer ingezet bij de periodieke educatie voor de procesbegeleidingsbureaus, die op de erkenningslijst KCAF zijn toegelaten.

Het FDF is uiteindelijk eind 2017 actief geworden. Parallel is het, door de eigenaren geselecteerde begeleidingsbureau voor de technische aspecten, aan de slag gegaan met de planvoorbereiding en selectie van herstelaannemer(s), om zodoende zekerheid te krijgen omtrent de precieze kostenramingen.

Eind 2017 en begin 2018 zijn de betreffende aanvragen voor leningen bij het FDF ingediend. De behandeling daarvan vergde bij een aantal aanvragen zogenaamd maatwerk, maar de leningen zijn nu verstrekt

De verwachting is dat in de loop van 2018 de daadwerkelijke start van de uitvoering kan plaatsvinden.

Meer nieuws
Melding maken
2018-07-17T09:45:37+01:009, juli, 2018|Fonds duurzaam funderingsherstel|