KCAF ondersteunt gemeente Haarlem bij aanpak funderingsproblematiek

Bij een groot aantal van de woningen in de Haarlemse wijk Rozenprieel zijn in 2016 en 2017 problemen met de fundering geconstateerd. De woningen zijn deels huurwoningen van corporatie Ymere en deels in particulier bezit.
Door funderingsonderzoek van Ymere bij hun bezit bleek dat alle onderzochte panden te maken hadden met funderingsproblemen. Het gaat hierbij om zowel woningen op houten palen als woningen op staal.
Van de corporatie woningen is nu een duidelijk beeld. Dit geldt niet voor de woningen van particuliere eigenaren. Om hier ook inzicht in te krijgen is er sinds 2017 een subsidie voor funderingsonderzoek ingesteld waarbij 80% van de kosten gesubsidieerd wordt.

KCAF en gemeente Haarlem
De gemeente heeft de hulp van het KCAF ingeroepen om te komen tot een aanpak van de problematiek. In 2017 heeft KCAF, samen met gemeente Haarlem een beleidsnota opgesteld voor de funderingsaanpak. Deze nota is in januari 2018 positief door de gemeenteraad ontvangen.
Er is een projectbureau in de wijk ingericht, met wekelijkse spreekuren en periodieke informatieavonden (zowel algemeen als per type fundering en ook per bouweenheid)

Daarnaast is er een digitaal funderingsloket beschikbaar waar eigenaren terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen. Het KCAF ondersteunt dit loket, wat betreft technische advisering rond o.m. onderzoek, financiering, eventueel herstel.

Het KCAF beoordeelt de subsidieaanvragen voor het uitvoeren van onderzoek op volledigheid en of ze voldoen aan de voorwaarden die in de verordening zijn gesteld. Eigenaren die onderzoek willen doen worden ondersteund bij het aanvragen van de offertes en krijgen ook een toelichting op de resultaten van het onderzoek op het projectbureau. Bloksgewijs funderingsonderzoek wordt gestimuleerd. Eind 2017 zijn de eerste onderzoeken bij de particuliere woningen in het Rozenprieel gestart.
Als er herstel nodig blijkt te zijn, is het de bedoeling dat eigenaren bloksgewijs worden begeleid in het proces om te komen tot de uitvoering van funderingsherstel. Najaar 2018 zal deze procesbegeleiding verder vormgegeven worden  via het ingerichte bouwbureau.

Achtergrond Rozenprieel
In de hele wijk Rozenprieel zijn 1768 woningen gelegen.
Hiervan zijn er 1001 gebouwd voor 1970: in deze periode werden er houten palen toegepast of is er gefundeerd op staal.
Het totale aantal woningen in een eerste onderzoeksgebied (Wareco- 2016) betreft 225 woningen. Ymere bezit hiervan 87 woningen, wisselend op staal of op houten palen gefundeerd. In datzelfde deelgebied zijn er totaal 138 particuliere woningen: 47 particuliere woningen op staal gefundeerd en 91 op houten palen. Hiervan zijn 35 woningen, die direct grenzen aan bezit van Ymere, Deze eigenaren staan voor de keuze om wel of niet mee te doen met herstel van de volledige bouweenheid.

Meer nieuws
Kaderplan
2018-07-09T09:15:00+01:009, juli, 2018|Aanpak funderingsproblematiek gemeente Haarlem|