Terugblik op een Geslaagd Nationaal Funderingscongres 2024

🎉 We kijken terug op een zeer geslaagd funderingscongres met meer dan 300 deelnemers – ons best bezochte evenement tot nu toe! Een hartelijk dank aan allen die hebben deelgenomen en hun inzichten hebben gedeeld. 🙏

🗣 Speciale dank aan alle sprekers van de ochtendsessies en de facilitatoren van de workshops in de middag. Jullie bijdragen hebben het congres verrijkt en zorgden voor inspirerende en leerzame momenten. Een van de hoogtepunten was het forumpanel, dat leidde tot boeiende en diepgaande discussies over actuele thema’s in onze sector. Deze interacties zijn van onschatbare waarde voor de voortdurende ontwikkeling van ons vakgebied.

👏 We zijn bijzonder verheugd onze waardering uit te spreken voor de bijdrage van het Rijksinstituut voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Na onze inspanningen van de afgelopen 12 jaar is het bemoedigend te zien dat de Rli nu heldere rapporten en adviezen aan het kabinet presenteert. Deze inspanningen zijn essentieel om de problematiek in de funderingssector verder aan te pakken. We bedanken ook de onderstaande partijen die op verschillende manieren een constructieve bijdrage hebben geleverd aan het Nationaal Funderingscongres 2024.

Van wijnen | Gemeente zaanstad | Uretek | Socotec nederland | Nederboom | Urbanbase | Dywidag | Techniek en methode | Nvaf | Sensar | Bresser | Duurzaam funderingsherstel | Brefu funderingstechnieken | Van dijk maasland | Adviesbureau funderingsherstel af | Bbc bouwmanagement b.v. | Nebest | Sealteq | Wiertsema & partners b.v. | Bvl bouwadvies bv | Fundermaps

📚 De presentaties van het congres zijn hier te downloaden.

Plenair deel

 1. 20240416 Programma KCAF Nationaal Funderingscongres 2024
 2. 20240416 Algemeen plenair deel
 3. 20240416 Plenair Keynote P. Boelhouwer
 4. 20240416 Plenair Keynote de Alliantie
 5. 20240416 Plenair Keynote RLi

Workshops

 1. 20240416 Workshops KCAF Nationaal Funderingscongres 2024
 2. 20240416 Workshop 1 Quickscan met FUNDERMAPS
 3. 20240416 Workshop 2 Bewonersparticipatie
 4. 20240416 Workshop 3 Wonen op klei, het Rekkense experiment
 5. 20240416 Workshop 3 Krimpwel klei Deltares
 6. 20240416 Workshop 4 Risico’s VANDIJK
 7. 20240416 Workshop 4 Hybride funderingsherstel STRACKEE
 8. 20240416 Workshop 4 Funderingsherstel door tafelconstructie BRESSER
 9. 20240416 Workshop 5 Funderingsproblematiek binnen het WOZ-domein DORDRECHT
 10. 20240416 Workshop 6 Kanaal Almelo PROVINCIE OVERIJSSEL
 11. 20240416 Workshop 7 Niet beschikbaar
 12. 20240416 Workshop 8 Nieuwe KCAF richtlijn funderingsonderzoek FUGRO
 13. 20240416 Workshop 8 Innovatie SEALTEQ
 14. 20240416 Workshop 8 Hofbogen NEBEST