Voorkomen van (verdere) funderingsproblemen2020-04-20T22:09:42+01:00

Een fundering maakt onderdeel uit van de woning, net zo zeer als het dak en de kozijnen.
Alle onderdelen van een woning hebben periodiek onderhoud nodig en bereiken uiteindelijk het einde van de levensduur.

Veel woningeigenaren zijn zich hier onvoldoende van bewust. De fundering is ook niet zichtbaar,
dus pas wanneer de signalen van problemen duidelijk zichtbaar worden, wordt gekeken naar de staat van de fundering.

Inzicht in staat van fundering geeft opties 

Zonde, want bij vroege constatering van aantasting en een aflopende levensduur zijn er nog mogelijkheden. Ten eerste biedt inzicht in de resterende levensduur van de fundering de gelegenheid om te sparen voor aankomende vervanging. Ten tweede kan in sommige gevallen de levensduur van een fundering nog verlengd worden door een oorzaak van aantasting weg te nemen.

De  funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden geeft weer in welke gebieden woningeigenaren extra alert  dienen te zijn op de signalen  van mogelijke problemen met de houten paalfundering.  Voor deze woningeigenaren geldt ook dat het opbouwen van een spaarpot voor toekomstig onderhoud verstandig is. Voor woningen die op staal gefundeerd zijn, bestaat helaas nog niet een dergelijk inzicht.

Naast de funderingsviewer werkt het KCAF momenteel ook aan een pilotproject rondom een monitoringssysteem waarmee de bewegingen van een pand (verzakking en verdraaiing) gevolgd kan worden. Het doel van deze pilot Code Oranje  is om uiteindelijk beter te kunnen voorspellen wat de (resterende) levensduur van een fundering is.

Voor woningeigenaren die vermoeden dat de problemen zich al aangediend hebben, heeft het KCAF een stappenplan gemaakt.

In dit stappenplan wordt aangegeven dat het verstandig is om een funderingsonderzoek uit te laten voeren door een professional.
Hiermee wordt de mate van aantasting van de fundering en de mogelijke oorzaak achterhaald.

Voorkomen verdere aantasting door schimmels

Wanneer uit het onderzoek het naar voren komt:

  • de woning is gefundeerd door middel van houten palen;
  • deze palen zijn aangetast door schimmels;
  • de oorzaak is blootstelling aan zuurstof door een te lage grondwaterstand;
  • de palen beschikken nog wel over voldoende draagvermogen

dan kan actief grondwaterbeheer  wellicht de levensduur van de bestaande fundering verlengen.

Voorkomen verdere aantasting door bacteriën

Wanneer uit het onderzoek het naar voren komt:

  • de woning is gefundeerd door middel van houten palen;
  • dit zijn grenenhouten palen;
  • de palen zijn niet langdurig blootgesteld aan zuurstof;
  • ze zijn aangetast door bacteriën;
  • de palen beschikken nog wel over voldoende draagvermogen

dan is het raadzaam om het lopende onderzoek naar het conserveren van grenen houten funderingspalen

Melding maken