Onderzoek en innovatie funderingsproblematiek2020-04-20T22:15:25+01:00

Het KCAF zet zich niet alleen in voor de verspreiding van bestaande kennis, maar ook voor opbouwen van nieuwe kennis. Omdat voorkomen beter (en goedkoper) is dan genezen, richt het KCAF de aandacht momenteel vooral op de preventie van (verdere) aantasting van funderingen:

Voorspelbaarheid

Het doel van de Pilot Code Oranje is het verkrijgen van inzicht in het tempo en de wijze waarop funderingen aangetast worden.

Aantasting door bacteriën

Het onderzoek naar de aantasting van (grenen)houten funderingspalen door bacteriën richt zich op het ontwikkelen van een methode om de palen te conserveren waardoor (verdere) aantasting gestopt kan worden.

Aantasting door schimmels

De pilot Actief grondwaterbeheer richt zich op het voorkomen van verdere aantasting door houtrot (schimmels)

Nieuwe ideeën zijn welkom

Het KCAF staat altijd open voor suggesties rondom nieuwe ideeën of methoden voor het aanpakken van funderingsproblematiek.
Een ieder met een (goed) idee is van harte welkom bij de Themabijeenkomst innovatie.

Wat doet KCAF