Webinar sloop-nieuwbouw als betaalbaar alternatief voor funderingsherstel

‘Kansen voor versterken en verduurzamen’

Benieuwd hoe je als gemeente woningeigenaren kunt begeleiden hun woning te vervangen als sprake is van ernstige schade aan de fundering? Of hoe je hiermee 2 vliegen in 1 klap slaat bij het verduurzamen van particuliere woningen? En welke mogelijkheden er zijn om dit financieel mogelijk te maken voor woningeigenaren met een kleine beurs, zonder subsidie?

Volg dan op 8 juli het webinar over sloop-nieuwbouw bij funderingsschade. Aan de hand van een succesvol pilotproject belichten gemeente Zaanstad, Procap en RVO de kansen en uitdagingen van deze innovatieve aanpak.

Programma

  • Lessen uit Zaanstad: Levinus Jongmans, Programmamanager Verbeteren Kwaliteit Bestaande Woningvoorraad bij gemeente Zaanstad
  • Pitch in Beeld: partner Bouwend Nederland en Rabobank Zaanstreek
  • Kansen en uitdagingen bij sloop-nieuwbouw: Stanzi Winkel, adviseur en projectmanager bij Procap en projectbegeleider van de Pilot Versterken en Verduurzamen
  • Doorkijk naar verdere toepassing van het concept sloop-nieuwbouw: Ronnie Takens, Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek bij RVO

(Tijdens het webinar is het mogelijk om via de chat vragen te stellen aan de sprekers)

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor:

  • gemeenteambtenaren die werken aan een lokale funderingsaanpak en/of verduurzaming van de bestaande woningvoorraad;
  • financiële woonexperts en
  • professionals op het terrein van conceptueel bouwen.
Zij kunnen inspiratie opdoen uit de praktijklessen voor het verbeteren van de bestaande woningvoorraad.

Aanmelden

Meld u aan via het online aanmeldformulier op de pagina Webinar sloop-nieuwbouw als betaalbaar alternatief voor funderingsherstel.

Achtergrond

Bij woningen met ernstige funderingsschade en gestapelde opgaven is sloop-nieuwbouw in sommige gevallen een goed alternatief voor herstel. Dit biedt kansen voor verduurzaming, klimaatadaptatie en andere opgaven. Ook gaat het gepaard met grote uitdagingen. Het vergt nogal wat op procesmatig, financieel en juridisch vlak. Hoe organiseer je sloop-nieuwbouw bij woningen in particulier bezit? In de pilot ‘Versterken en verduurzamen’ liep gemeente Zaanstad, samen met Bouwend Nederland en RVO, dit hele proces door en leerde belangrijke lessen.

Het Rijksprogramma Aanpak Funderingsproblematiek (RPAF) heeft deze ervaring vastgelegd in een handreiking voor gemeenten. Tijdens het webinar presenteren we de handreiking, nemen we je mee in de successen en uitdagingen van de Zaanse pilot en kijken we hoe dit concept toepasbaar is voor andere gemeenten met soortgelijke problematiek.

Meer weten?