Monitoren funderingen WetlandWonen

In september gaat firma Wetland Wonen (WW) bij een aantal bouwblokken in de gaten houden hoe het met de fundering in de wijk en de woningen gaat. Dat doet WW om inzicht te krijgen in de risico’s op funderingsschade. Zo kan WW bepalen of en hoe verduurzaming en verbetering van de woningen in de toekomst mogelijk is. WW gaat metingen doen in de Prins Bernhardstraat, Wilhelminalaan, Dokter Baxstraat, Meester Steenbergenstraat, Prinses Marijkestraat, Prinses Irenestraat, Stuivenbergstraat en Van Galenstraat.

De metingen worden uitgevoerd door een meetploeg van KCAF/ Hanselman Groep, volgens Code Oranje protocol. Zij gaan aan de slag met:

  1. Zetting van de woning: hiervoor worden per woning of woningblok boutjes in de voegen geboord. De meetploeg komt vervolgens twee keer per jaar terug om de boutjes opnieuw in te meten. Zo kunnen ze eventuele verschillen vaststellen en daardoor zien of een bepaald punt in het blok aan het verzakken is en hoeveel.
  2.  Scheefstand: per woningblok worden drie sensoren opgehangen op plekken waar de grootste scheefstand optreedt.
  3. Grondwaterstand: om de grondwaterstand te volgen, wordt per woningblok een ‘peilbuissensor’ geplaatst. Bij een enkele bewoner komt deze peilbuis, in overleg, in de tuin. In de Wilhelminalaan gaan we monitoren totdat bekend is wat we met de woningen gaan doen. Dit doet WW om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen. Bij de overige woningen gaat WW minimaal drie jaar tot vijf jaar monitoren.

Ondertussen voert WW bij deze woningen het onderhoud uit. Zolang de monitoring loopt gaat WW we niet verduurzamen. Hiervoor moeten eerst de resultaten van de monitoring bekend zijn. Tussentijds wordt er elke drie maanden gekeken hoe de stand van zaken is.