Partners2022-10-19T19:16:19+01:00

Het doel van het KCAF is het opbouwen en verspreiden van zoveel mogelijk kennis rondom de aanpak van funderingsproblemen. Daarnaast kan het KCAF hands-on ondersteuning bieden in de vertaling van de theoretische kennis naar actie. Deze fase vindt plaatst voordat professionele partijen als onderzoeksbedrijven, herstelbedrijven en procesbegeleiders aan de slag kunnen.

Een aantal gemeenten, provincies en waterschappen zetten zich in om eigenaren van verzakkende woning te ondersteunen.
Hieronder een aantal voorbeelden waarbij het KCAF in min- of meerde mate bij betrokken is (geweest).

Op verzoek kan het KCAF hands-on ondersteuning leveren aan instellingen anders dan gemeenten.
Zo is het KCAF betrokken bij een samenwerking tussen provincie en Waterschap Fryslân met het doel om een gedetailleerde viewer te maken voor de Veenweidegebieden. Daarnaast verzorgt het KCAF ook in opdracht van woningcorporaties voorlichtingsavonden voor bewoners.

Tenslotte leverde het KCAF hands-on ondersteuning aan de Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel (Fonds FDF) in de oprichtingsfase van dit Fonds.  

Via de contactpagina kunnen verzoeken voor hands-on ondersteuning ingediend worden. Hiervoor geldt de voorwaarde dat het verzoek te maken heeft met óf informatieverstrekking, óf de oriëntatiefase van funderingsaanpak.
Het KCAF is niet inzetbaar voor funderingsonderzoek of – herstel. Hiervoor zijn voldoende marktpartijen beschikbaar. Zie bijvoorbeeld de lijst met Erkende bedrijven.

Wanneer een gemeente besluit om proactief te handelen op funderingsproblematiek (om erger te voorkomen), moet er veel gebeuren alvorens professionele partijen als onderzoeksbedrijven, herstelbedrijven en procesbegeleiders ingeschakeld kunnen worden door de woningeigenaren.

Het KCAF kan gemeenten in de oriëntatiefase de volgende werkzaamheden uit handen nemen

 • Leggen van verbindingen tussen verschillende partijen om tot oplossingen te komen voor funderingsproblemen
 • Loketfunctie (vragen van woningeigenaren beantwoorden die de gemeente ontvangt)
 • Problematiek in kaart brengen (archiefonderzoek, veldverkenning)
 • Aanwijzen van vermoedelijk urgente (deel) gebieden
 • Inzichtelijk maken aandeel eigenaars-bewoners en huurders
 • Communicatie richting eigenaren en bewoners d.m.v. nieuwsbrief
 • Organiseren voorlichtingsavonden voor eigenaren
 • Verslaglegging voorlichtingsavonden
 • Per bouweenheid bevordering van positieve besluitvorming rondom funderingsonderzoek
 • Beoordelen offertes van fundering onderzoeksbedrijven
 • Begeleiden van funderingsonderzoek
 • Rapportage funderingsonderzoek bespreken met woningeigenaren
 • Instellen van of deelname aan een gemeentelijke werkgroep funderingsproblematiek
 • Opstellen en vastleggen gemeentelijk beleid
 • Opstellen gemeentelijk plan van aanpak
 • Vormgeven van een gemeentelijke, gedetailleerde viewer aandachtsgebieden funderingsproblematiek

Kosten voor hands-on ondersteuning door het KCAF

Voor uitvoeren van de werkzaamheden brengt het KCAF een offerte uit waarin gespecificeerd wordt hoeveel tijd nodig is per onderdeel. Het spreekt voor zich dat dit samenhangt met de vermoedelijke omvang (aantal panden) van de problematiek. Het gehanteerde uurtarief is marktconform.

Voordelen van inzetten kennis en kunde KCAF

Een gemeente geniet een aantal voordelen wanneer zij besluit om het KCAF in te zetten voor hands-on ondersteuning. Ten eerste heeft het KCAF dusdanig veel ervaring met de activiteiten dat zij deze zeer accuraat en efficiënt uit kan voeren vergeleken met een gemeentelijk ambtenaar die nog weinig heeft ervaring met de materie.  Daarnaast is het KCAF een stichting die zich niet bezig met het daadwerkelijke onderzoeken en herstellen van funderingen. Het handelen van het KCAF is dan ook niet gekleurd door winstoogmerk.

voorbeelden van actieve gemeenten

Een aantal gemeenten is al zeer actief  op het gebied van funderingsaanpak. Het KCAF speelde in bij deze gemeenten in min of meerder mate een rol hierbij. De overige gemeenten kunnen uit deze goede voorbeelden  inspiratie opdoen. 

Nieuwe kennis door ondersteuning voor gemeenten wordt weer gedeeld 

Alle nieuwe kennis die het KCAF opdoet met de hands-on ondersteuning wordt jaarlijks (geanonimiseerd) gedeeld onder collega gemeenten door middel van de themabijeenkomst voor gemeenten  Alle gemeenten zijn van harte uitgenodigd om aan deze gratis bijeenkomst deel te nemen.