Jaarcongres KCAF 20202020-02-21T20:55:47+01:00

KCAF Jaarcongres Funderingsproblematiek

Op 30 januari jl organiseerde KCAF in samenwerking met de gemeente Haarlem haar jaarlijkse Congres. Ruim 200 bezoekers konden zich laten informeren omtrent een breed scala van aspecten van de funderingsproblematiek. Naast de traditionele aspecten van houten palen problematiek, kwamen aspecten als funderingen op staal, bodemdaling, klimaat effecten en innovatieve ontwikkelingen in de aanpak aan bod. Ook werd ingegaan op vervangende nieuwbouw als noodzakelijke aanpak van de problematiek.

Het plenair gedeelte in de ochtend werd afgewisseld met diverse korte inleidingen en workshops in drie parallelsessies. De presentaties zijn terug te vinden op deze pagina. De informatiemarkt was volgeboekt en bezoekers konden bij een twaalftal standhouders de laatste ontwikkelingen in ogenschouw nemen.

Wat opviel

Directeur van het KCAF Dick de Jong de presenteerde de Stand van het Land: het aantal gemeentes met meldingen van funderingsschade is in 1 jaar verdubbeld.

Februari 2019

  • Meldingen uit: 83 gemeentes
  • Meerdere meldingen uit: 23 gemeentes

Januari 2020

  • Meldingen uit: 164 gemeentes (233 kernen)
  • Meerdere meldingen uit: 64 gemeenten.

Dit versterkt de eerder gedane aanname ( februari 2019) dat 1 miljoen woningen in NL risico hebben op funderingsschade; dit is ruim 1/4 deel van het woningbestand van voor 1970. Daarnaast bleek dat met name de bankensector ook gebaat is bij een goede risicoanalyse van hun hypotheekbestand.

Twee KCAF Platforms traden voor het voetlicht

  • Het  KCAF Platform Funderingsonderzoek (het voormalige f3O) verzorgde in de middag diverse drukbezochte sessies rond de nieuwe inzichten van funderingsonderzoek.
  • Daarnaast is het KCAF Platform Kennisdeling & Ondersteuning Funderingsaanpak geïntroduceerd. Dit platform is bedoeld voor gemeentes, corporaties en waterschappen.

Presentaties

Onderstaand het programma van het plenaire deel en de drie workshops. Indien presentaties beschikbaar zijn, zijn deze gelinkt in het programma.

Plenair

9.30 – Ontvangst

10.00 – Opening en Welkom, Dagvoorzitter
Ferry van der Kwaak, vicevoorzitter KCAF

10.15 – 10.35 Aanpak gemeente Haarlem
Nanda Hagedoorn – directeur Gemeente Haarlem

10.35 – 11.00 Circulair bouwen en funderingsaanpak
Peter Hutten – COO Van Wijnen Holding N.V.

11.00 – 11.30  Pauze

11.30 – 11.55: Risico analyse hypotheekportefeuille banken
Marieke Abcouwer Msc – Sustainable risk ABN AMRO  hypotheeksector
Christiaan Schreuder FRM – Risk analyst ABN AMRO  hypotheeksector

11.55 – 12.15: “Stand van het land”, Actueel overzicht funderingsproblematiek
Dick de Jong, directeur KCAF

12.15 – 13.30: Lunch en bezoek Informatiemarkt

Workshops

Zaal A – KCAF Platform Funderingsonderzoek
Voorzitter Rene Klaassen, SHR, bestuurslid KCAF

13.30 – 13.35 Inleiding voorzitter

13.35 – 13.55 Funderingsonderzoek voormalige Paleis van Justitie Amsterdam
Arien Heddes, Fugro

13.55 – 14.20 Statistisch rekenmodel voor een realistische inschatting van de draagkracht van een houten paalpopulatie / Proeftuin voor bepaling van de werkelijke geotechnische draagkracht van houten funderingspalen.
Rosemarie Aben / Erik Hutcheson, Amsterdam

14.20 – 14.30 R&D voor toekomstbestendige funderingen
Sjoerd van der Putten, TNO

14.30 – 15.00 Pauze

15.00 – 15.20 Funderingsonderzoek blijft maatwerk (praktijkvoorbeelden)
Bouwe Olij, Strackee 

15.20 – 15.35 Algemene trends in 8000 onderzochte heipalen
Mathilde van ’t Oor, SHR

15.35 – 15.55 Heel Holland zakt
Arjen van Maanen, Wareco

15.55 – 16.00 Algemene discussie en afsluiting

 Zaal B – Aanpak, droogte en FunderMaps
Voorzitter Fahid Minhas, wethouder Schiedam

13.30 – 13.35 Inleiding voorzitter

13.35 – 14.00 Aanpak gemeente Zaanstad
Marinka van Dam – Gemeente Zaanstad

14.00 – 14.30 Watergovernance (Rotterdam, Gouda, e.a.)
Ruud van Workum, KCAF

14.30 – 15.00 Pauze

15.00 – 15.30 Aanpak Schiedam, servicepunt
Eelco Schippers, Gemeente Schiedam

15.30 – 16.00 FunderMaps, Maakt Funderingsrisico’s inzichtelijk
Don Zandbergen, KCAF

Zaal C – Schade, aanpak corporatie en aanpak veenweides Midden Holland
Voorzitter Peter Boelhouwer, bestuurslid KCAF, hoogleraar TU Delft

13.30 – 13.35 inleiding voorzitter

13.35 – 14.00 Juridische aspecten, o.a. oorzaak en verhaalbaarheid.
Wessel van Boetzelaer, bestuurslid KCAF

14.00 – 14.30 Aanpak Funderingsproblematiek Woonstad Rotterdam
Casper  Hofstee, Woonstad

14.30 – 15.00 Pauze

15.00 – 15.30 Aanpak gemeente Rotterdam
Maaike Slingeland – Funderingsloket Rotterdam

15.30 – 16.00 Regionale aanpakken funderingsaanpak als integraal onderdeel van aanpak veenweides – Midden Holland
Welmoed Visser, Projectmanager regiodeal

Plenair

16.00 – 16.30 Plenaire afsluiting; Discussieforum
Peter Hutten, Peter Boelhouwer, Bouke Olij, Fahid Minas

16.30 – 17.30 Borrel