KCAF helpt gemeente Haarlem bij oriëntatie aanpak funderingsproblematiek

Bij een groot aantal van de 339 woningen in de Haarlemse wijk Rozenprieel zijn problemen met de fundering geconstateerd.
De betreffende woningen zijn deels huurwoningen van corporatie van Ymere en deels in particulier bezit.

Gemeente Haarlem is zich aan het oriënteren hoe om te gaan met deze problematiek.
De gemeente heeft hierbij de hulp van het KCAF ingeroepen.
Het KCAF neemt het gemeentelijk loket wat betreft technische advisering onder haar hoede, waar bezorgde woningeigenaren terecht kunnen met vragen.
Daarnaast ondersteunt het KCAF de gemeenten bij het opstellen van een funderingsaanpak.
Dit houdt in dat gekeken wordt naar de rol van de gemeente in de funderingsproblematiek en welke ondersteuning geboden kan worden aan bewoners.

Naar verwachting wordt deze beleidsnotitie halverwege november afgerond.

2018-06-12T17:18:55+01:0018, oktober, 2017|Aanpak funderingsproblematiek gemeente Haarlem, Herstel|